Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010F4 - ԿՐԿԵՍ, ԿՐԿԵՍ, ԿՐԿԵՍ

no tags 

  Կրկեսի լարախաղացը, հանդես գալով նոր ծրագրով, կատարում է եռանկյունաձև անցում ձգված լարերի վրայով: Քանի որ այս համարը շատ է դուր գալիս հանդիսատեսին, ուստի որոշվում է երկարացնել նրա տևողությունը: Դա կատարվում է երթուղի կազմող եռանկյան պարագիծը մեծացնելով:

  Որոշել լարի ընդհանուր երկարությունը, եթե տրված է լարերի ամրացման n սյուների հնարավոր դասավորությունը:

Մուտքային տվյալներ 

  Մուտքի առաջին տողում գրված է n բնական թիվը (3 ≤ n ≤ 100) սյուների հնարավոր քանակը կրկեսում, իսկ հաջորդ n տողերը պարունակում են այդ սյունի կոորդինատները: Կոորդինատները ամբողջ են և չեն գերազանցում 1000-ը:

Ելքային տվյալներ 

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը 10-2 մոտավորությամբ:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

6
0 -2
-4 4
6 8
8 -4
6 -10
-2 -8

45.97

 

 

2

3
-6 -6
-10 -2
6 4

38.37

 

 


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-30
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64 GOSU
Resource:Մարզային 2010, եզրափակի&