Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010H21 - K-ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ ԹՎԵՐ

no tags 

  X թվի շրջում կանվանենք այն թիվը, որի մեջ  X թվի բոլոր թվանշանները գրված են հակառակ կարգով: Օրինակ 6372 թվի շրջումը 2736 թիվն է, իսկ 7800 թվինը 87 թիվը:

  k-զարմանահրաշ թիվ կանվանենք այն բնական թիվը, որը գումարելով իր իսկ շրջման հետ կստանանք k :

  Օրինակ 222 թիվը ունի երկու k-զարմանհրաշ թիվ 111 և 210, իսկ 1050-ը իննը k-զարմանհրաշ թիվ 129, 228, 527, 426, 525, 624, 723, 822, 921:

  Անհրաժեշտ է գրել ծրագիր, որը տրված k-ի համար կգտնի k-զարմանահրաշ թվերի քանակը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված է k ամբողջ թիվը (1 ≤ k ≤ 106):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել k-զարմանհրաշ թվերի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

222

2

2

1050

9


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-23
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, հեռակա 2