Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010H23 - ՄՈւՇՈւՐԲԱ

no tags 

  Մուշուրբա պատրաստող գյումրեցի վարպետ Մկրտիչն իր արհեստը ժառանգել է իր հորից, որն էլ իր հերթին իր հորից և այսպես արդեն տասնյակ տարիներ:

  Ուստա Մկրտիչն իրենց “պապական” արհեստը սովորեցրել է իր երկու որդիներին Արմենին և Հովհաննեսին:

  2009 թվականի ընթացքում հայրը և իր երկու որդիները պատրաստել են n հատ մուշուրբա: Ընդ որում ուստա Մկրտիչը պատրաստել է երկու անգամ ավելի շատ մուշուրբա քան պատրաստել են իր երկու որդիները միասին, իսկ Արմենը ու Հովհաննեսը՝ նույն քանակի:

  Ձեր խնդիրն է, իմանալ, թե քանի մուշուրբա են պատրաստել ուստա Մկրտիչը և իր որդիները առանձին-առանձին:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված է տարվա ընթացքում պատրաստված մուշուրբաների թիվը n-ը (6 ≤ n ≤ 232-1):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել կրտսեր որդու Արմենի, ուստա Մկրտիչի և Հովհաննեսի պատրաստած մուշուրբաների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

6

1 4 1

2

18

3 12 3


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-23
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, հեռակա 2