Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010H26 - ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐ-2

no tags 

  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզ.մաթ ֆակուլտետի լսարանները համարակալված են n-ից m համարներով:

  Այդ համարների գրության ժամանակ քանի անգամ է օգտագործվել տրված k թվանշանը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում գրված են երկու ամբողջ թիվ n և m (1 ≤ n ≤ m ≤ 106), իսկ երկրորդ տողում k թիվը (0 ≤ k ≤ 9):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել օգտագործված k թվանշանի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1 24

7

2

2

5 55

5

12


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-23
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, հեռակա 2