Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010H28 - ՄՈՇԻ ՀԱՎԱՔՈւՄ

no tags 

  Կարելիայի ագրարային տնտեսություններից մեկում աճեցնում են մոշ: Այն աճում է կլոր հողամասի վրա, ընդ որում թփերը աճեցրած են միայն շրջանագծով: Այս կերպ ամեն թուփ ունի երկու հարևան թուփ: Հողամասում ընդհանուր առմամբ աճում է n թուփ:

  Այդ թփերն ունեն տարբեր բերքատվություն, այդ պատճառով հավաքելու ժամանակ դրանց վրա աճել են տարբեր քանակությամբ հատապտուղներ i-երորդ թփի վրա աճել է ai հատապտուղ:

  Այդ ագրարային տնտեսությունում ներմուծված է մոշի հավաքման ավտոմատացված համակարգ: Այդ համակարգը բաղկացած է HARVEST անունով ռոբոտից, որը ղեկավարում է մի քանի հավաքող մոդուլների աշխատանքը: Յուրաքանչյուր հավաքող մոդուլը, գտնվելով որևիցե թփի առաջ, միանգամից հավաքում է այդ և հարևան երկու թփերի մոշերը:

  Ձեզնից պահանջվում է գրել ծրագիր, որը կգտնի մոշի առավելագույն քանակությունը, որը կարող է հավաքել հավաքող մոդուլը միանգամից գտնվելով որևէ թփի դիմաց:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է թփերի քանակը մեկ ամբողջ թիվ n (3≤n≤1000) : Երկրորդ տողը պարունակում է  ամբողջ դրական թվեր a1, a2, ..., an համապատասխան թփի վրա աճող մոշի քանակությունը, ai-երը չեն գերազանցում 1000-ը:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

4

1 2 3 4

9

2

3

1 2 3

6


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-23
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, հեռակա 2