Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010H37 - ԳԼՈւԽԿՈՏՐՈւԿ

no tags 

  Հավանաբար, ձեզանից շատերը խաղացել են շախմատ: Եվ դուք գիտեք, որ թագուհին կարող է շարժվել ինչպես հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով, այնպես էլ անկյունագծերով:

  Արմենը վերջերս սկսել է շախմատով զբաղվել և ինչ-որ տեղ կարդացել է հետևյալ գլուխկոտրուկը, որում պահանջվում է մաքսիմալ թվով թագուհիներ 8x8 շախմատի  տախտակի վրա դասավորել այնպես, որ գոնե մի վանդակ չընկնի հարվածի տակ: Այս խնդիրը շատ հեշտ  է լուծվում 3x3 տախտակի համար: Ակնհայտ է նաև, որ վերը նշված սկզբունքով 2-ից ավելի թագուհի հնարավոր չէ դասավորել տախտակի վրա:

  Օգնե’ք Արմենին լուծել վերը նշված գլուխկոտրուկը nxn տախտակի համար:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի միակ տողում գրված է n թիվը (1≤n≤100).

Ելքային տվյալներ

  Միակ տողում պետք է արտածել թագուհիների մաքսիմալ քանակը, որը կարելի է դասավորել տախտակի վրա այնպես, որ գոնե մի վանդակ չլինի հարվածի տակ:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3

2

2

10

72


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-25
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, հեռակա 3