Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010H_4 - ԳԵՂԱՍԱՀՔ

no tags 


  Կանադայում ձմեռային օլիմպիական խաղերի շրջանակներում պետք է անցկացվի գեղասահքի մրցույթ: Ժյուրիի օբյեկտիվությունն ապահովելու համար այս մրցույթի ժամանակ օգտագործվելու է գնահատման հետևյալ համակարգը:

  Յուրաքանչյուր մարզիկի ելույթ գնահատվելու է ժյուրիի n անդամների կողմից: Այդ գնահատականները նշանակենք՝ a1, a2, . . . , an: Վերջնական գնահատականը ստանալու համար գնահատականների վերը նշված ցանկից ջնջվում են ամենամեծը և ամենափոքրը, որից հետո որոշվում է մնացած գնահատականների միջին թվաբանականը:

  Ձեր խնդիրն է իրականացնել վերը նշված ալգորիթմը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n (3 ≤ n ≤ 100): Երկրորդ տողում տրված են a1, a2, . . . , a(1 ≤ ai ≤ 10) թվերը:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

4

1 2 3 4

2.5

2

4

3 3 3 3

3.0


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-20
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, հեռակա 1