Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010H_6 - ԶՈւՅԳ - ԿԵՆՏ

no tags 

  Մաթեմատիկայի ուսուցչուհին Կարենին տվեց n բնական թվեր, որպեսզի պարզի դրանց զույգ կամ կենտ լինելը: Կարենի համար այդ թվերը շատ մեծ են և շատ շատ են, նա ցանկանում է, որ դուք օգնեք նրան:

  Գրեք ծրագիր, որը կկարդա տրված n բնական թվերը և յուրաքանչյուրի համար կարտածի even բառը, եթե թիվը զույգ է և odd բառը, եթե այն կենտ է:

Մուտքային տվյալներ 

  Մուտքի առաջին տողում գրված է n ամբողջ թիվը (1≤ n ≤100), իսկ հաջորդ n տողերում գրված են բնական թվեր, որոնք չեն գերազանցում 1060-ը:

Ելքային տվյալներ 

  Արտածել n տող, որոնք պարունակում են even կամ odd:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2

1024

5931

even

odd

2

3

100000000000000000000

20000000000000010001001

1111112222222222222211111111

even

odd

odd

 


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-20
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, հեռակա 1