Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

MBREV - Od tyłu

no tags 

Napisz możliwie najkrótszy program1), który wczytuje ciąg liczb i wypisuje go w odwróconej kolejności .

Input

 

Nie więcej niż 1009 liczb całkowitych zakresu int, rozdzielonych spacjami.

Output

Te same liczby wypisane w odwrotnej kolejności.

Example

Input:
1 2 3 4 56789

Output:
56789 4 3 2 1

------
1) Oceniana jest długość kodu źródłowego, w dowolnym języku programowania. Wielkość pliku kodu nie może przekroczyć 60 znaków.


Added by:narbej
Date:2012-05-26
Time limit:1s
Source limit:60B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All
Resource:http://pl.spoj.pl/problems/TABLICA/