NKMARS - Mars Map

no tags 

Năm 2051, nhiều chuyến thám hiểm đã khám phá và vẽ được bản đồ những vùng đất trên sao Hỏa. Cơ quan không gian Baltic (BaSA) muốn vẽ bản đồ của cả hành tinh. Để tính toán nỗ lực cần bỏ ra, cần phải biết tổng diện tích đã được vẽ bản đồ.

Bạn hãy viết chương trình tính tổng diện tích này.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa 1 số nguyên duy nhất N (1 ≤ N ≤ 10000) là số bản đồ đã được vẽ.
  • Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo mô tả một bản đồ, bao gồm 4 số nguyên x1, y1, x2, y2 (0 ≤ x1< x2 ≤ 30000, 0 ≤ y1< y2 ≤ 30000), tương ứng là tọa độ của đỉnh dưới trái và đỉnh trên phải của bản đồ. Mỗi bản đồ có dạng hình chữ nhật cạnh song song với trục tọa độ.

Kết qủa

Gồm 1 số nguyên duy nhất cho biết tổng diện tích đã được vẽ bản đồ.

Ví dụ

Dữ liệu:
2
10 10 20 20
15 15 25 30

Kết qủa
225

hide comments
Eddy Cael: 2018-03-21 19:01:21

After several versions, finally, I did it... Good problem :)

nikoo28: 2012-07-29 17:54:40

can someone provide me with more test cases??


Added by:Jimmy
Date:2007-12-15
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:Baltic OI 2001