Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

OIC1F02 - ԿԻՍԱԵԶՐԱՓԱԿԻՉ

no tags 

Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի երկու թիմեր վիճարկում են ծրագրավորման ուսանողական աշխարհի առաջնության (ACM ICPC) կիսաեզրափակիչին մասնակցության ժամանակ առաջին թիմ լինելու իրավունքը:

“Օլիմպիական ինֆորմատիկայի” ակումբի անդամները հետևում էին այդ մրցամարտին և գրում էին ընթացիկ հաշիվը յուրաքանչյուր լուծված խնդրից հետո 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3: Որից հետո նրանք գումարեցին գրված բոլոր թվերը 1+0+1+1+1+2+2+2+2+3=15:

Ստացված թվի օգնությամբ, որոշե’ք, թե քանի՞ խնդիր է լուծվել մրցամարտի ընթացքում:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է մեկ ամբողջ թիվ ակումբի անդամների կողմից հաշված գումարի արժեքը, որը չի գերազանցում 1000-ը:

Ելքային տվյալներ

  Ելքի միակ տողում պետք է արտածել պահանջվող թիվը մրցամարտի ընթացքում լուծված խնդիրների քանակը

Օրինակներ

stdin

stdout

1

15

5

2

10

4


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-10-20
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Oinf Club-1, եզրափակիչ