Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

OIC1H05 - ՊԱՐԶ ՀԱՇՎԱՐԿ

no tags 

  Տրված n բնական թվի համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները. նախ այն պետք է ներկայացնել k-ական հաշվարկային համակարգում, այնուհետև գտնել ստացված թվի թվանշանների արտադրյալի և գումարի տարբերությունը այդ հաշվարկային համակարգում:

  Օրինակ, դիցուք n=239, k=8: 239-ի ներկայացումը 8-ական հաշվարկային համակարգում 357 է, հետևաբար խնդրի պատասխանը կլինի 3*5*7-(3+5+7)=90:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են n և k բնական թվերը (1 ≤ n ≤ 109, 2 ≤ k ≤ 10):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

239 8

90

2

1000000000 7

-34


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-10-02
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Oinf Club-1, հեռակա