Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

OIC1H11 - ՔԻՄԻԱ

no tags 

  Ձեր խնդիրն է որոշել քիմիական բանաձևով տրված նյութի մոլեկուլի զանգվածը: Քիմիական բանաձևը իրենից ներկայացնում է նյութի մոլեկուլի մեջ մտնող էլեմենտների հաջորդական գրառումը: Գրառումը կրճատելու համար բանաձևի մեջ օգտագործվում է En նշանակումը, որը նշանակում է, որ E էլեմենտը պետք է կրկնել n անգամ:

  Նշենք, որ նյութի մոլեկուլի զանգվածը հավասար է նրա բոլոր էլեմենտների զանգվածների գումարին:

 

Էլեմենտի անունը 

Նշանակում 

Զանգված 

Ջրածին

H

1

Ածխածին

C

12

Ազոտ

N

14

Թթվածին

O

16

 

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է բանաձև, որի երկարությունը չի գերազանցում 20 սիմվոլը: Բանաձևը կարող է բաղկացած լինել "HCNO" տառերից և 1-ից 9-ը թվանշաններից.

Ելքային տվյալներ 

  Պետք է արտածել մեկ թիվ մոլեկուլի զանգվածը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

H2O

18

2

C3H5NO3NO3NO3

227


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-10-05
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Oinf Club-1, հեռակա