Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

OIC1H15 - F91 ՖՈւՆԿՑԻԱ

no tags 

  Մակ Կարտին համակարգչային բնագավառի հայտնի տեսաբաններից է: Իր աշխատանքներից մեկում նա սահմանել է մի ֆունկցիա, որին անվանել է F91 ֆունկցիա: Նշված ֆունկցիան տրված n բնական թվի համար սահմանվում է հետևյալ կերպ`

    եթե n≤100, ապա F91(n)=F91(F91(n+11));

    եթե n>100, ապա F91(n)=n-10:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է n բնական թիվը, որը չի գերազանցում  106-ը:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել F91(n)-ը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

500

490

2

91

91


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-10-09
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Oinf Club-1, հեռակա