Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

PIEK - Magda-Piekarnie

no tags 

Pani Magda bardzo lubi ciasteczka, i postanowiła że w wakacje zorganizuje wyprawę, której głównym celem jest skosztowanie wyrobów z każdej piekarni. Nasza bohaterka już długo męczy się nad znalezieniem minimalnej długości trasy, która przechodzi przez wszystkie piekarnie tylko raz i wraca do punktu początkowego. Sporządziła już tabelę odległości pomiędzy każdymi piekarniami. Ty jako dobry kolega postanowiłeś pomóc koleżance z tym problemem, i oto nasz cel należy napisać program który wyznaczy najkrótszą trasę, w zamian Magda wynagrodzi Cię ciasteczkami tym więcej im bardziej będzie zadowolona z twej trasy.

Przykład:

Mamy 4 piekarnie: 1,2,3,4.

Tabela odległości wygląda następująco:


1 2 3 4
1 0 4 7 3
2 4 0 5 8
3 7 5 0 6
4 3 8 6 0

Najkrótsza trasa to:18.

Przykładowa możliwość najkrótszej trasy :1->4->3->2->1

Wejście

W pierwszej linii liczba piekarni (n).

Następnie n linii każda składająca się z n liczb (które są odległościami między piekarniami).

Wyjście

W pierwszej linii obliczona długość trasy.W drugiej linii (n+1) liczb oddzielonych spacjami (od 1 do n włącznie) przy czym pierwsza i ostatnia muszą być takie same, jest to kolejność odwiedzania piekarni.

n<=400

Przykład:

Wejście:
4
0 4 7 3
4 0 5 8
7 5 0 6
3 8 6 0
Wyjście: 18
1 4 3 2 1

Punktacja:

To ilość ciasteczek jaką daje Ci Magda, a da ich więcej jeśli trasa będzie krótsza .

Dnia 22.10.2017 zostały wgrane nowe testy spełniające nierówność trójkąta.


Added by:Marek Mystkowski
Date:2012-07-11
Time limit:1s-5s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All