Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

POTSAM - Samolot

no tags 

Bajtockie Linie Lotnicze wzbogaciły swoją flotę o nowy model samolotu. W samolocie tym jest n1 rzędów miejsc siedzących w klasie biznesowej oraz n2 rzędów w klasie ekonomicznej. W klasie biznesowej każdy rząd ma k1 miejsc siedzących, a w klasie ekonomicznej — k2 miejsc.

Zadanie

Napisz program, który:
 • wczyta informacje na temat dostępnych miejsc siedzących w samolocie,
 • wyznaczy sumaryczną liczbę wszystkich miejsc siedzących,
 • wypisze wynik
 • Wejście

  W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajdują się cztery liczby naturalne n1, k1, n2, i k2 (1<=n1,k1,n2,k2<=1000), pooddzielane pojedynczymi odstępami.

  Wyjście

  Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą - liczbę miejsc siedzących w analizowanym samolocie.

  Przykład

  Wejście
  2 5 3 20
  
  Wyjście
  70
  

  Added by:Marcin Sasinowski
  Date:2007-04-18
  Time limit:1s
  Source limit:50000B
  Memory limit:1536MB
  Cluster: Cube (Intel G860)
  Languages:All
  Resource:Potyczki algorytmiczne 2007 - Runda próbna