Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

PP0502B - Tablice

no tags 

Odwróć kolejność elementów w tablicy.

Wejście

Najpierw liczba testów t (t ≤ 100). Następnie dla każdego testu liczba n (n ≤ 100) i n liczb oddzielonych spacjami.

Wyjście

Dla każdego testu n liczb w porządku odwrotnym niż na wejściu.

Przykład

Wejście:
2
7 1 2 3 4 5 6 7
3 3 2 11

Wyjście:
7 6 5 4 3 2 1
11 2 3

Added by:kuszi
Date:2005-11-10
Time limit:1s
Source limit:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All