Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

PP0602A - Parzyste nieparzyste

no tags 

Wczytaj ciąg liczb. Następnie wypisz wczytane liczby w taki sposób, aby najpierw pojawiły się te, które wystąpiły na pozycjach parzystych, a następnie te, które wystąpiły na pozycjach nieparzystych; z zachowaniem pierwotnej kolejności w obrębie obu grup. Numerujemy od 1.

Wejście

Najpierw t - liczba testów. Następnie dla każdego testu liczba n i n liczb, n <= 100.

Wyjście

Dla każdego testu n liczb w opisanym porządku.

Przykład

Wejście:
2 
4 1 2 3 5
3 9 8 7 

Wyjście:
2 5 1 3
8 9 7

Added by:kuszi
Date:2006-11-06
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All
Resource:Praktyka Programowania 2006