Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

PRIME_T - Liczby Pierwsze

no tags 

Sprawdź, które spośród danych liczb są liczbami pierwszymi

Input

n - liczba testów n<100000, w kolejnych liniach n liczb z przedziału [1..10000]

Output

Dla każdej liczby słowo TAK, jeśli liczba ta jest pierwsza, słowo: NIE, w przeciwnym wypadku.

Example

Input:
3
11
1
4

Output:
TAK
NIE
NIE

Added by:kuszi
Date:2004-10-19
Time limit:5s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All