PROG0001 - St Ives

no tags 

A nursery rhyme:

As I was going to St. Ives,
I met a man with seven wives,
Each wife had seven sacks,
Each sack had seven cats,
Each cat had seven kits:
Kits, cats, sacks, and wives,
How many were there going to St. Ives?

This riddle raises lots of questions: who is going to St. Ives? In what time was this? What kind of man can survive with 7 wives? And where is St. Ives? For our purposes let's assume everyone/everything in the riddle is going to St. Ives.

Input

No input

Output

An integer indicating how many things/people are going to St. Ives.

Example

Output:

74     # wrong answer (on purpose)

Een kinderrijmpje:

 

Op de weg naar Henegouwen
Kwam ik een man tegen met zeven vrouwen
Iedere vrouw had zeven zakken
Elke zak had zeven katten
Elke kat had zeven poesjes
Poesjes, katten, zakken, vrouwen
Hoeveel gingen er naar Henegouwen?

 

Dit raadsel heeft verschillende interessante aspecten, zoals de vraag wie er eigenlijk wel en niet naar Henegouwen gaat. Voor onze doeleinden mag je ervan uitgaan dat alles en iedereen die in het kinderrijmpje benoemd wordt, naar Henegouwen gaat.

Invoer

Geen invoer.

Uitvoer

Een natuurlijk getal dat aangeeft hoeveel individuen en dingen er naar Henegouwen gaan.

Voorbeeld

Uitvoer:

74     # verkeerd antwoord (bewust)


Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-08
Time limit:5s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None