PROG0002 - Divisible by 17

no tags 

Which integers are divisible by 17?

Input

No input.

Output

A list with all integers that consist of 3 digits and are divisible by 17. Every integer has its own line.

Example

Output:

102
119
136
...
986

Welke natuurlijke getallen zijn deelbaar door 17?

Invoer

Geen invoer.

Uitvoer

Een lijst van alle natuurlijke getallen die bestaan uit drie cijfers en deelbaar zijn door 17. Elk getal staat op een afzonderlijke regel.

Voorbeeld

Uitvoer:

102
119
136
...
986


Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-08
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None