PROG0019 - Perimeter of a triangle

no tags 

Calculate the circumference of a triangle on the basis of the length of the sides.

driehoek

Input

Three integers, each on a separate line, representing the length of the sides $a$, $b$ and $c$ of a triangle.

Output

The circumference of the triangle.

Example

Input:

1234
666
789

Output:

2689

Bereken de omtrek van een driehoek op basis van de gegeven lengte van de zijden.

driehoek

Invoer

Drie natuurlijke getallen, elk op een afzonderlijke regel, die de lengte van de zijden $a$, $b$ en $c$ van een driehoek voorstellen.

Uitvoer

De omtrek van de driehoek.

Voorbeeld

Invoer:

1234
666
789

Uitvoer:

2689


Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-13
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None