PROG0021 - Pythagoras

no tags 

Given the lengths $a$ and $b$ of the rectangle sides of a right triangle, calculate the length $c$ of the hypotenuse. Remember a certain Pythagoras and his famous theorem: $a^2 + b^2 = c^2$?

Input

Two real numbers, each on a separate line, representing the length of the rectangle sides of a right triangle.

Output

The length of the hypotenuse of the right triangle.

Example

Input:

1234.4321
666.666

Output:

1402.94909568

Gegeven de lengten $a$ en $b$ van de rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek, bereken de lengte $c$ van de schuine zijde. Herinner je je hiervoor nog een zekere Pythagoras en diens beroemde stelling: $a^2 + b^2 = c^2$?

Invoer

Twee reële getallen, elk op een afzonderlijke regel, die de lengte van de rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek voorstellen.

Uitvoer

De lengte van de schuine zijde van de rechthoekige driehoek.

Voorbeeld

Invoer:

1234.4321
666.666

Uitvoer:

1402.94909568


Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-13
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None