PROG0024 - C-sum

no tags 

The c-sum of a number is determined by calculating the digits of this number and repeating this procedure until the number finally consists of one digit. Thus, the c sum of a number is a digit $c$ ($1 \leq c \leq 9$). For example, we have:

c-sum(8) = 8

c-sum(377096267) = c-sum(47) = c-sum(11) = 2

 

Assignment

Write a function csum that gives the c-sum of a number $n$ for a given integer $n$ ($0 < n <= 1.000.000.000$) as a result.

Example

>>> csum(8)
8
>>> csum(377096267)
2

De c-som van een getal wordt bepaald door de som van de cijfers van dit getal te berekenen, en deze procedure te blijven herhalen totdat het bekomen getal bestaat uit één enkel cijfer. De c-som van een getal is dus een cijfer $c$ ($1 \leq c \leq 9$). Zo hebben we bijvoorbeeld dat:

c-som(8) = 8

c-som(377096267) = c-som(47) = c-som(11) = 2

 

Opgave

Schrijf een functie csom die voor een gegeven natuurlijk getal $n$ ($0 < n <= 1.000.000.000$) de c-som van het getal $n$ als resultaat teruggeeft.

Voorbeeld

>>> csom(8)
8
>>> csom(377096267)
2


Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-18
Time limit:5s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None