PROG0267 - Divisors

no tags 

Write a program that asks the user to insert a number $n \in \mathbb{N}_0$ and then writes out all denominators, from small to large.

Input

The input consists of a single line. This line contains one integer $n \in \mathbb{N}_0$.

Output

The denominators of $n$ arranged from small to large. Every denominator is on a separate line.

Example

Input:

6

Output:

1
2
3
6

Schrijf een programma dat een getal $n \in \mathbb{N}_0$ vraagt van de gebruiker en daarna alle delers van $n$ van klein naar groot uitschrijft.

Invoer

De invoer bestaat uit één regel. Deze regel bevat één natuurlijk getal $n \in \mathbb{N}_0$.

Uitvoer

De delers van $n$ van klein naar groot. Elke deler staat op een afzonderlijke regel.

Voorbeeld

Invoer:

6

Uitvoer:

1
2
3
6


Added by:Peter Dawyndt
Date:2012-08-27
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None