Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

PROGC02 - Zliczanie wystąpień (kody ASCII)

no tags 

Oblicz ilość poszczególnych kodów ASCII podanych na wejściu.

Wejście

Ciąg kodów ASCII.

Wyjście

ciąg par postaci

c l,

gdzie c jest numerem kodu ASCII, natomiast l jest liczbą wystąpień kodu c. Pary powinny znajdować się w oddzielnych liniach oraz powinny być posortowane względem kodów c. Jeśli dany kod ASCII nie pojawił się na wejściu, to nie należy odpowiedniej pary wypisywać na wyjściu.

Przykład 1

Wejście:
f;gg;a23;r req; re....q rq
reekkjkjk***7&&&$

Wyjście:
10 2
32 3
36 1
38 3
42 3
46 4
50 1
51 1
55 1
59 4
97 1
101 4
102 1
103 2
106 2
107 4
113 3
114 5

Przykład 2

Wejście:
753377 2007-03-31 18:03:10 Przecięcie w Zbiorze Odcinków	internal error 0.00 0k C++
753059 2007-03-31 15:51:07 Przecięcie w Zbiorze Odcinków	wrong answer 0.25 5.6M C++

Wyjście:
9 2
10 2
32 20
43 4
45 4
46 3
48 15
49 6
50 3
51 8
53 7
54 1
55 7
56 1
57 1
58 4
67 2
77 1
79 2
80 2
90 2
97 2
98 2
99 6
100 2
101 9
103 1
105 9
107 3
108 1
110 6
111 4
114 10
115 1
116 1
119 6
122 4
153 2
179 2
195 2
196 2

Added by:Darek Dereniowski
Date:2007-11-05
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All