Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

PTCLTZ - Problem Collatza

no tags 

Dany jest ciąg xn określony rekurencyjnie:
x0=s,
xn+1=3*xn+1, jeśli xn jest nieparzyste i
xn+1=xn/2, jeśli xn jest parzyste

Napisz program, który oblicza pierwsze takie n, dla którego xn=1.

Wejście

 

W pierwszej linii liczba testów t. W każdym z t kolejnych wierszy jedna liczba całkowita s, 1 <= s <= 10000.

Wyjście

W każdej linii jedna liczba - obliczona wartość n.

Przykład

Wejście:
5
1 
2
8
3
567
Wyjście:
0
1
3
7
61

Added by:kuszi
Date:2006-01-20
Time limit:1s
Source limit:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All