Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

RIEM - Pole paraboli

no tags 

Jasiu jest bardzo dobrym uczniem i zawsze dostaje szóstki z matematyki. Tym razem jego zadaniem dodatkowym jest obliczenie pola ograniczonego osią OX, dwiema prostymi równoległymy do osi OY, przecinającymi oś OX w punktach x1 i x2, oraz wykresem funkcji kwadratowej. Nasz bohater znalazł ciekawy sposób na rozwiązanie tego problemu, ale nie ma 100% pewności, czy jego tok myślenia jest prawidłowy. Jako dobry kolega, pomóż biednemu Jasiowi zweryfikować wyniki, i napisz program, który wyznaczy szukane pole.

Input

W pierwszym wierszu dodatnia liczba naturalna t < 10000, określająca ilość zestawów danych.

Każdy zestaw danych składa się z następujących informacji:

w pierwszej linii znajdują się trzy liczby całkowite a, b i c, gdzie |a|, |b|, |c| < 10 oraz a ≠ 0, będące współczynnikami funkcji kwadratowej.

W drugiej linii dodatnia liczba naturalna n < 100, określająca liczbę zapytań.

W n kolejnych liniach dwie liczby całkowite x1 i x2, gdzie -1000 < x1 <=  x2 <1000.

Output

Dla każdego zestawu n wierszy.

W każdym wierszu jedna liczba wypisana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będąca szukanym polem.

Example

Input:

1
3 2 1
2
1 2
-1 100

 

Output:

11.00
1010101.00


Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2012-08-05
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Własne