Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

SC10_06 - ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԽԱՂ

no tags 

  Արմանը և Արմենը խաղում են մի հետաքրքիր խաղ, որի էությունը հետևյալն է.սեղանին դրվում է ընկույզի երկու կույտ A և B, Արմանը և Արմենը հերթականությամբ քայլեր են կատարում (առաջին քայլը կատարում է Արմանը): Յուրաքանչյուր քայլի ժամանակ խաղացողը կարող է կատարել հետևյալ գործողություններից մեկը.

  • ուտել մեկ ընկույզ որևէ կույտից
  • ուտել մեկական ընկույզ ամեն կույտից
  • տեղափոխել ընկույզ մի կույտից մյուսը:

  Խաղում հաղթում է նա, ով ուտում է վերջին ընկույզը:

  Արմանը և Արմենը տիրապետում են խաղի հաղթողի ալգորիթմին: Գրել ծրագիր, որը տրված A և B թվերի համար կկանխորոշի խաղի ավարտը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի տարբեր տողերում գրված է երկու բնական թիվ A և B (1 ≤ A, B ≤ 109):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է  արտածել 1, եթե կհաղթի Արմանը, իսկ Արմենի հաղթանակի դեպքում պետք է արտածել 2:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2

2

2

2

5

5

1


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-08-27
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Ամառային գավաթ 2010