Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

SC10_08 - ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԻ ՀԱՄԱՐԸ

no tags 

  Տրված է բջջային հեռախոսի համար: Որոշել, թե ո՞ր թվանշաններն են բացակայում այդ համարում:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված է հեռախոսահամարը, բաղկացած 10 նիշից:

Ելքային տվյալներ

  Առաջին տողում պետք է արտածել բացակայող թվանշանների քանակը, իսկ երկրորդ տողում բացակայող թվանշանները աճման կարգով:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

0631562976

2
4 8

2

0123456789

0


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-08-27
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64 GOSU
Resource:Ամառային գավաթ 2010