Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

SC10_11 - ՖԵՐՄԵՐՆԵՐ

no tags 

  Բոլորին հայտնի է, որ ֆերմերները տարօրինակ մարդիկ են: Նրանք հիմնականում իրենց հողամասերը մշակում  են որտեղ պատահի:

  Մի քանի ֆերմերներ որոշում են իրենց հողամասերը հիմնել կղզու վրա, որտեղ հասնելու համար նրանք կարող են օգտվել միայն օդային տրանսպորտից: Յուրաքանչյուր ֆերմեր իր ուղղանկյունաձև հողամասը կարող է հասնել թռչելով պարաշյուտից, քանի որ կղզում չկա թռիչքուղի (մեզ մինչև հիմա պարզ չէ թե նրանք ինչպես են վերադառնում իրենց հողամասերից):

  Օդաչուն միշտ ուզում է իմանալ. պարաշյուտով թռչելուց հետո քանի՞ ֆերմեր հայտնվեց իր հողամասում: Ձեր խնդիրն է օգնել նրան:

Մուտքային տվյալներ 

  Մուտքի առաջին տողում գրված է n բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 100): Հաջորդ N տողերում գրված են x, y, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 ամբողջ թվերը, որտեղ x, y-ը վայրէջք կատարած ֆերմերի կոորդինատներն են, իսկ  x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4-ը այդ ֆերմերի ուղղանկյունաձև հողամասի կոորդինատները: Բոլոր կոորդինատները բացարձակ արժեքով չեն գերազանցում 50000-ը:

Ելքային տվյալներ 

  Պետք է արտածել իրենց հողամասերում վայրէջք կատարած ֆերմերների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3

6 6 3 6 6 9 8 7 5 4

13 5 9 2 9 8 12 8 12 2

3 2 2 1 2 3 6 3 6 1

2

2

1

6 4 5 3 5 5 9 5 9 3

1

 


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-08-29
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Ամառային գավաթ 2010