Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

SC10_12 - ԽԱՂ «ԵՐՋԱՆԻԿ ՕՂԱԿ»

no tags 

Արամը շատ է սիրում զբաղվել օլիմպիական ինֆորմատիկայով: Երբ որևէ ծրագրավորման մրցույթում հասնում է լուրջ հաջողության, մինչ հաջորդ մրցույթին մասնակցելը սկսում է հորինել տարբեր բնույթի խաղեր: Նա իր հորինած վերջին խաղը անվանել է «երջանիկ օղակ»:

Խաղի կանոնները հետևյալն են. սեղանին դրված են տարբեր տրամագծերի ու տարբեր գույների օղակներ (օղակները մեկը մյուսի հետ կարող են հատվել) և խաղացողը ունի մի քանի մետաղադրամներ, որոնք նա նետում է դեպի օղակները: Երբ բոլոր մետաղադրամները արդեն նետված են, սկսվում են հաշվարկվել խաղացողի միավորները:

Միավորները հաշվարկվում են հետևյալ կանոններով.

- կախված օղակի գույնից, որտեղ հայտնվել է մետաղադրամը, խաղացողը ստանում է տարբեր միավորներ

- եթե մետաղադրամը հայտնվել է միանգամից մի քանի օղակների ներսում, ապա խաղացողը ստանում է միավորներ բոլոր օղակների համար

- եթե մետաղադրամը հայտնվել է որևէ օղակի եզրում, ապա խաղացողը այդ օղակի համար միավոր չի ստանում:   

Ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր «երջանիկ օղակ» խաղի միավորների հաշվվման համար:

Մուտքային տվյալներ

Մուտքում տրված է երկու ամբողջ թիվ n,m (1 ≤ n ≤ m ≤ 100) օղակների և մետաղադրամների քանակը: Հաջորդ n տողերում տրված է 4 թիվ, որը ցույց է տալիս օղակի կենտրոնը, շառավիղը և այն միավորը, որը կստանա խաղացողը հաջողության հասնելու դեպքում: Հաջորդ  տողերում տրված են նետած մետաղադրամի կոորդինատները: Բոլոր թվերը ամբողջ են և չեն գերազանցում 10000-ը:

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել հավաքած միավորների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2 3
1 1 1 10
3 3 1 20
1 1
10 10
3 3

30

2

3 3
-6 -8 1 1
-4 -5 1 1
-1 -5 2 1
9 7
-1 -6
-7 3

1


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-08-29
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64 GOSU
Resource:Ամառային գավաթ 2010