Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

SMWP_110 - Tunel czasoprzestrzenny

no tags 

Naukowcy od zawsze marzyli o podróżach międzygalaktycznych. Teraz jest już to możliwe. Odkryto bowiem tunel czasoprzestrzenny. Łączy on dwie galaktyki. Tunel ten ma jeszcze jedną właściwość: im jest dłuższy tym są mniejsze koszta wytworzenia go. Jako ze pracujesz w grupie naukowców zostałeś poproszony o znalezienie galaktyki która jest najbardziej odległa od tej w której obecnie się znajdujesz.
Wejście:
Pierwsza linia wejścia składa się z trzech liczb całkowitych: xg, yg określających współrzędne galaktyki w której się znajdujesz oraz liczby n określającej ile jest odkrytych galaktyk.
xg, yg<=|10^6|; n<10^6
W kolejnych n liniach punkty określające współrzędne x,y galaktyk do których możliwa jest podróż.
x, y<=|10^6|

Żadne współrzędne się nie powtarzają .


Wyjście:
Współrzędne najdalej oddalonej galaktyki oraz w nowej linii odległość do niej zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
Uwaga: Gwarantuje się że istnieje tylko jedna galaktyka która jest w najdalszej odległości od punktu startowego.

IN:
0 0 7
1 0
1 -1
2 1
-2 -1
3 0
-2 2
-1 -2

OUT:
3 0
3.00

IN:
0 0 10
1 -3
2 -1
-1 -1
4 2
6 -2
-2 4
2 1
1 2
-3 -1
-1 2

OUT
6 -2
6.32


Added by:I will catch you
Date:2016-05-25
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY