TCONNUM - Simple Numbers Conversion

no tags 

Każdą liczbę całkowitą nieujemną n możemy przedstawić w systemie pozycyjnym jednorodnym o podstawie r jako ciąg cyfr 0 ≤ di < r, o wartości:

n = d 0  + r * d1  + r2 * d2  + r3 * d3  + ...

Twoim zadaniem jest dokonać konwersji podanej liczby w systemie o podstawie r do liczby w systemie o podstawie s, na przykład: liczba dziesiętna 231 ma reprezentację binarną 11100111. Zakładać będziemy, że r ≤ 36 oraz cyfry są postaci 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Wejście

N [liczba serii ≤ 1000]
n r s [n ≤ 101000, r,s ≤ 36]

Wyjście

n [reprezentacja liczby n w systemie o podstawie s]

Tekst w nawiasach [ ] nie występuje w danych wejściowych ani wyjściowych.

Przykład

Wejście:
3
231 10 2
ABC 15 10
XYZ 36 2

Wyjście:
11100111
2427
1010101111111011

Zestawy testowe

Dane wejściowe podzielono na pięć kategorii:

  • Zestaw 1: (1 pkt), konwersja liczb z systemu dwójkowego do dziesiętnego i odwrotnie, wartości liczb nie przekraczają 109, liczba zestawów 100,

  • Zestaw 2: (1 pkt), konwersja pomiędzy liczbami zapisanymi w systemach o podstawie ≤ 10, wartości liczb nie przekraczają 109, liczba zestawów 1000,

  • Zestaw 3: (1 pkt), konwersja pomiędzy liczbami zapisanymi w systemach o podstawie ≤ 36, wartości liczb nie przekraczają 109, liczba zestawów 1000,

  • Zestaw 4: (3 pkt), konwersja pomiędzy liczbami zapisanymi w systemach o podstawie ≤ 10, wartości liczb nie przekraczają 101000, liczba zestawów 1000,

  • Zestaw 5: (4 pkt), konwersja pomiędzy liczbami zapisanymi w systemach o podstawie ≤ 36, wartości liczb nie przekraczają 101000, liczba zestawów 1000.

 


hide comments
phanindra_28: 2018-07-09 19:43:24

what is meant by
1
(threshold:3)

harsh27: 2018-02-07 05:14:30

What is meant by
Result
2(threshold: 3)

Last edit: 2018-02-07 05:15:01
Lionel Messi: 2017-11-08 09:19:44

I have written the Java code for this problem for about 3 hours, then realise that there's no Java choice in submit options T_T

Last edit: 2017-11-08 09:21:08
joji: 2015-10-20 06:25:20

What is meant by
Result
0 (threshold: 3)

Saad: 2015-04-08 11:36:53

:D

Tamal Chowdhury: 2015-03-23 18:53:54

I am confused about
n<= 10^1000 or n<=101000 which is right?

ZaidRehman A.R. Qureshi: 2015-02-16 03:58:34

can i submit this code in java ?

Last edit: 2015-02-16 03:58:54
Julian Leyh: 2014-12-08 05:26:32

Why is this only for such a small set of languages? I would like to submit a solution in Ada..

Andika Tanuwijaya: 2014-12-08 05:26:32

can someone explain what the categories means?
will the code be AC if it only complete one of the categories?

Micha³ Ma³afiejski: 2014-12-08 05:26:32

please visit our forum, and try to describe the problem in details...


Added by:mima
Date:2004-10-13
Time limit:0.102s-2.834s
Source limit:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:ASM32 BF C C++ 4.3.2 CPP C99 PAS-GPC PAS-FPC