Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

TOFFMILL - Operator Jaś

no tags 

Jaś, odkąd pamiętają jego rodzice, przejawiał zainteresowanie do wszelkich pojazdów na czterech kółkach i do... łamigłówek matematycznych. Rodzina Jasia, podobnie jak i ich sąsiedzi, mają duże ogrody wymagające częstej pielęgnacji. Postanowili zatem połączyć zamiłowania Jasia i sprezentowali mu najnowszy model kosiarki do trawy. Odtąd Jaś wytycza nowe trasy w ogrodach swoich rodziców i sąsiadów, optymalizując czasy ich przejazdów, przy okazji kosząc im trawę...

Wejście

Każdy ogród podzielony jest na pola kwadratowe o wymiarze jednostkowym. Jaś porusza się pomiędzy sąsiednimi polami, w dowolnym z czterech kierunków. Zakładać będziemy, że ogród nie posiada wewnątrz żadnych innych pól niż trawnik, który musi zostać skoszony. Zaczynając ze wskazanego pola, Jaś musi skosić cały ogród i powrócić do punktu startu, minimalizując przy tym łączną długość drogi. W pierwszej linii podana jest informacja o liczbie ogrodów (zestawów testowych), t <= 10. W każdym zestawie testowym, w pierwszej linijce podana jest łączna ilość odcinków z brzegu ogrodu, 4 <= n <= 20000. Druga linia zawiera dokładnie n liczb całkowitych a1,...,an opisujących długości kolejnych odcinków z brzegu ogrodu (1 <= |ai| <= 250). Każde dwa kolejne odcinki z brzegu ogrodu są do siebie prostopadłe. Długość i-tego odcinka jest równa wartości bezwględnej ai, znak określa kierunek: "+" oznacza N lub E, "-" oznacza S lub W, zakładając, że ogród obchodzi się dookoła zgodnie ze wskazówkami zegara. Pole początkowe wskazane jest przez początek pierwszego odcinka z brzegu ogrodu, który jest podany w kierunku N/S. Przyjmiemy, że cały ogród mieści się w kwadracie 1000 x 1000.

Ilustracja pomocnicza treści

Wyjście

Na wyjściu należy podać liczbe oraz sekwencje ruchów kosiarki Jasia z wykorzystaniem informacji o kierunkach N, S, E oraz W, zaczynając od pierwszego pola (początek pierwszego odcinka z brzegu).

Punktacja

Każdy zestaw testowy będzie punktowany niezależnie. Za wynik punktowy danego zestawu testowego przyjęty będzie stosunek długości trasy Jasia do całkowitej liczby pól w ogrodzie. Łączny wynik będzie sumą wszystkich wyników uzyskanych z poszczególnych testów. Dokładny wzór:

sum(max{(3 - scorei)*3,0},i=1,2,3)

Przykład

Wejście:
5
12
+1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1
4
+2 +1 -2 -1
14
+2 +1 +2 +2 -1 +2 -3 -1 +1 -1 +1 -1 -2 -2
8
-2 -1 +1 -3 +2 +3 -1 +1
12
+7 +1 -3 +1 +3 +1 -7 -1 +1 -1 -1 -1

Wyjście:
8 ENSEWSNW
2 NS
18 NENNESEESSNWNWWSSW
10 WWWNEESESN
26 NNNNNNSSSEENNNSSSSSSNNWSWS

Wynik:
1.353


Added by:mima
Date:2006-05-28
Time limit:1s-20s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All