Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

TROJPASC - Trójkąt Pascala

no tags 

Dla podanej liczby n wypisz nty wiersz trójkąta Pascala.

1 - zerowa linia

1 1 - pierwsza linia

1 2 1 - druga linia

1 3 3 1 - trzecia linia

1 4 6 4 1 - czwarta linia

...

Input

Pierwsza linia zawiera liczbę testów t. W kolejnych t liniach znajduje się liczba naturalna n (0<=n<101).

Output

Dla każdego testu jedna linia - nty wiersz z trójkąta Pascala.

Przykład

Wejście:
2
7
0
Wyjście: 1 7 21 35 35 21 7 1
1

Added by:Piotr Kąkol
Date:2010-01-21
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All
Resource:Kopia zadania PASCAL_T z inną punktacją