Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

TSQRL - Pierwiastki równania kwadratowego

no tags 

Dla podanych całkowitych współczynników a b c (z zakresu od -1000000 do 1000000 ) równania kwadratowego w postaci kanonicznej a * x2 + b * x + c = 0 wyznacz przybliżone rozwiązania rzeczywiste x'1 oraz x'2 podanego równania (jeżeli istnieją) takie, że |x1 - x'1| <= 10-k oraz |x2 - x'2| <= 10-k, gdzie x1 oraz x2 są rozwiązaniami dokładnymi.

Dane wejściowe składają się z 10 zestawów testowych, podzielonych na dwie grupy:

  • testy 1-5: 1 <= k <= 2,

  • testy 6-10: 1 <= k <= 100.

Wejście

W pierwszej linii podana została liczba zestawów testowych t <= 10. W każdej kolejnej z t linii podana została czwórka liczb całkowitych a b c k.

Wyjście

Dla każdej czwórki liczb a b c k wyznacz pierwiastki rzeczywiste równania kwadratowego a * x2 + b * x + c = 0 z dokładnością do 10-k. Wypisz liczbę różnych pierwiastków rzeczywistych równania. Jeżeli rozwiązania rzeczywiste istnieją, po spacji wypisz pierwiastki w porządku rosnącym (oddzielone spacją). Liczba miejsc po przecinku nie jest ograniczona.

Przykład

Wejście:
5
1 0 1 1
1 2 1 1
1 -2 1 1
1 0 -1 2
1 0 -2 2

Wyjście:
0
1 -1
1 1 [może być: 1 0.9 lub 1 1.1]
2 -1 1
2 -1.41 1.42 [może być: -1.423 1.4142]

Added by:mima
Date:2006-11-27
Time limit:1s-2s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All
Resource:-