Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IIIT Hyderabad

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Rishav Goyal 272.2 (830) 1.7 (0) 274.0   
2 Gaurav Agarwal 247.5 (969) 5.7 (1) 253.2   
3 Anshuman Singh 103.8 (484) 5.4 (1) 109.2   
4 Ajay Somani 94.1 (468) 13.8 (0) 108.0   
5 Vamsi Kavala 60.7 (465) 0.4 (0) 61.0   
6 Aditya Pratap Singh 54.0 (431) 5.9 (0) 59.9   
7 Nitin Khanna 57.0 (503) 0.8 (0) 57.8   
8 Keyboard Warrior 56.1 (345) 0.0 (0) 56.2   
9 pulkit 46.6 (106) 0.6 (0) 47.2   
10 Sneh Rakesh Vyas 43.6 (358) 1.0 (0) 44.6   
11 Amit 41.0 (378) 0.7 (0) 41.7   
12 15972125841321 31.4 (212) 8.9 (0) 40.2   
13 Kunal Jain 33.8 (300) 3.6 (0) 37.4   
14 Anil Kishore 33.6 (254) 0.3 (0) 33.9   
15 Uday Shankar 28.2 (222) 5.1 (0) 33.4   
16 Akshay Kulkarni 30.3 (311) 0.2 (0) 30.5   
17 Saatwik Singh Nagpal 29.6 (338) 0.1 (0) 29.7   
18 Ashutosh Singla 28.0 (255) 1.3 (0) 29.3   
19 madhav 25.7 (282) 0.2 (0) 26.0   
20 Rishi Kesh Dwivedi 24.9 (273) 0.8 (0) 25.6   
21 Vidit Gupta 24.9 (286) 0.2 (0) 25.1   
22 lucyfer 24.7 (228) 0.0 (0) 24.7   
23 yash_coder 23.6 (267) 0.1 (0) 23.7   
24 Harsh Satija 22.1 (252) 0.1 (0) 22.2   
25 Himanshu Nayyar 21.4 (158) 0.0 (0) 21.4   
26 Neeraj Pradhan 19.0 (115) 2.1 (0) 21.1   
27 Mr Tambourine Man 17.2 (212) 3.0 (1) 20.2   
28 Parikshit Sharma 19.5 (233) 0.0 (0) 19.5   
29 Prashant Tyagi 19.1 (279) 0.0 (0) 19.1   
30 Shivam Soni 18.5 (229) 0.1 (0) 18.6   
31 _|_ _|_ 17.7 (184) 0.3 (0) 18.0   
32 sandeep reddy biddala 17.6 (94) 0.0 (0) 17.6   
32 psi 7.9 (34) 9.7 (1) 17.6   
34 vinay bajaj 17.4 (227) 0.0 (0) 17.5   
35 charvi 17.2 (196) 0.0 (0) 17.2   
36 smit hinsu 16.7 (171) 0.0 (0) 16.7   
37 darkshadows 13.7 (67) 1.8 (0) 15.5   
38 vivekkumar1595 15.0 (273) 0.1 (0) 15.1   
38 Sanidhya 13.5 (158) 1.6 (0) 15.1   
40 Daman Bharat Garg 13.1 (232) 1.5 (0) 14.6   
41 Anish Shankar 13.8 (67) 0.1 (0) 13.9   
42 Prashant Kumar Singh 13.4 (91) 0.4 (0) 13.8   
43 BLB 13.6 (41) 0.0 (0) 13.6   
44 Arpit Bhayani 13.1 (214) 0.0 (0) 13.1   
45 BlackBird 12.8 (140) 0.0 (0) 12.8   
46 Abhishek-17 12.4 (104) 0.3 (0) 12.7   
47 rasalghul 12.6 (302) 0.0 (0) 12.6   
47 Amit Kumar Jha 12.5 (123) 0.2 (0) 12.6   
49 ninja 10.7 (132) 1.7 (0) 12.4   
50 Akshat Aggarwal 12.3 (105) 0.0 (0) 12.3   
51 Lalit M 11.4 (160) 0.5 (0) 11.9   
52 Prateek Sachdev 11.8 (129) 0.0 (0) 11.8   
52 Troy 11.7 (97) 0.1 (0) 11.8   
54 MILIND TALATI 11.7 (116) 0.0 (0) 11.7   
54 Vivek H. 11.0 (115) 0.7 (0) 11.7   
56 kaushik.mv 11.3 (174) 0.2 (0) 11.6   
57 Shubham Depp Bansal 11.3 (91) 0.1 (0) 11.4   
58 Abhishek Paliwal 11.2 (93) 0.1 (0) 11.3   
59 Blue 10.5 (170) 0.5 (0) 11.0   
59 RAHUL KUMAR 11.0 (147) 0.0 (0) 11.0   
61 Mudit Bhargava 10.6 (134) 0.3 (0) 10.9   
62 shubhanshu 10.3 (129) 0.2 (0) 10.6   
62 krabathor 10.6 (101) 0.0 (0) 10.6   
64 Arjit Srivastava 10.3 (104) 0.2 (0) 10.5   
64 vnrk 9.1 (102) 1.4 (0) 10.5   
66 aishvarya vishvesh singh 8.8 (94) 1.6 (0) 10.4   
67 tinytv 10.2 (170) 0.1 (0) 10.3   
68 Sajal Sharma 10.2 (153) 0.1 (0) 10.2   
69 magick968 10.1 (148) 0.0 (0) 10.1   
69 aman jain 8.0 (92) 2.1 (0) 10.1   
71 akshat jain 10.0 (197) 0.0 (0) 10.0   
71 Rishi Mittal 10.0 (148) 0.0 (0) 10.0   
73 Sandeep Kumar 8.9 (57) 0.8 (0) 9.7   
74 luffy 9.5 (110) 0.0 (0) 9.5   
75 sonakshi nathani 9.0 (138) 0.3 (0) 9.3   
76 Akhil 8.7 (151) 0.3 (0) 9.1   
76 King 9.1 (140) 0.0 (0) 9.1   
78 arp_ee 8.9 (210) 0.0 (0) 8.9   
79 Sushantkumar M 8.0 (165) 0.8 (0) 8.8   
79 Pankaj Malhotra 8.8 (106) 0.0 (0) 8.8   
79 Pratyush 8.8 (80) 0.0 (0) 8.8   
79 Ashutosh Kumar 7.7 (46) 1.2 (0) 8.8   
83 Palashvijay4O 8.7 (151) 0.1 (0) 8.7   
83 bkasur 8.7 (128) 0.0 (0) 8.7   
85 Neel Jinwala 8.6 (149) 0.0 (0) 8.6   
85 Anirudh Goyal 8.2 (123) 0.4 (0) 8.6   
87 Ravi Teja Govinduluri 8.5 (89) 0.0 (0) 8.5   
88 Alok 8.3 (57) 0.0 (0) 8.3   
89 Ra's Al Ghul 7.6 (136) 0.2 (0) 7.8   
89 sandeep thambi 4.8 (98) 3.0 (0) 7.8   
91 Jackie_^_chan 7.7 (189) 0.0 (0) 7.7   
91 swaps 7.7 (137) 0.0 (0) 7.7   
91 Varun Kumar 7.7 (13) 0.0 (0) 7.7   
94 Gaurav Maheshwari 7.6 (109) 0.0 (0) 7.6   
94 Navin Parakkal 7.6 (64) 0.0 (0) 7.6   
96 kailash 7.5 (155) 0.0 (0) 7.5   
97 Karan Aggarwal 6.5 (69) 0.9 (0) 7.4   
98 Grandmaster 6.7 (104) 0.5 (0) 7.2   
99 Ashish Yadav 7.1 (105) 0.0 (0) 7.1   
100 Tanmay Chaudhari 6.7 (182) 0.1 (0) 6.8