Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IIT Madras

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 dhanacs 37.9 (135) 1.9 (0) 39.8   
2 Ajey Golsangi 39.1 (314) 0.0 (0) 39.1   
3 npsabari 31.8 (363) 1.1 (0) 32.9   
4 Red Ranger 29.5 (204) 2.8 (0) 32.3   
5 Pradhan P 29.0 (184) 1.4 (0) 30.4   
6 Vimal 16.7 (152) 7.1 (0) 23.8   
7 Rahul 17.2 (172) 1.5 (0) 18.7   
8 chetan bademi 16.8 (175) 0.2 (0) 17.0   
9 arbit 14.8 (242) 1.4 (0) 16.2   
10 Spandana Raj 14.0 (256) 1.5 (0) 15.5   
11 Surya 13.0 (245) 1.6 (0) 14.5   
12 prathab 10.5 (153) 2.5 (0) 13.0   
13 aparna 11.0 (217) 1.5 (0) 12.5   
14 Arijit Banerjee 11.7 (79) 0.0 (0) 11.7   
15 vigneshm 11.1 (74) 0.0 (0) 11.1   
16 katrix 10.6 (149) 0.2 (0) 10.9   
17 guru2691 9.7 (83) 0.7 (0) 10.4   
18 Sahil Sharma 10.1 (82) 0.0 (0) 10.1   
19 Sarthak Parui 7.1 (92) 1.3 (0) 8.4   
20 drknight 6.6 (51) 1.7 (0) 8.3   
21 T R Sriram 8.2 (76) 0.0 (0) 8.2   
22 Gurneet Singh 6.0 (46) 2.0 (0) 7.9   
23 Vaishnavh 5.8 (141) 1.7 (0) 7.4   
24 nishaanth 7.2 (159) 0.0 (0) 7.2   
25 kashyap 5.3 (90) 1.8 (0) 7.1   
26 pranav 6.8 (58) 0.0 (0) 6.8   
26 sundar 6.8 (55) 0.0 (0) 6.8   
28 मोहन 4.1 (103) 2.5 (0) 6.6   
29 Satyaanveshi 4.8 (50) 1.7 (0) 6.4   
30 Ninjaflyte 5.6 (54) 0.7 (0) 6.3   
31 Sublime 5.0 (121) 0.7 (0) 5.7   
32 Zephyr 5.3 (106) 0.0 (0) 5.3   
32 pavansss91 2.6 (33) 2.6 (0) 5.3   
34 VenkateshP 5.1 (69) 0.0 (0) 5.1   
35 Srivatsan Narayanan 4.6 (55) 0.4 (0) 5.0   
35 duggi 2.3 (37) 2.7 (0) 5.0   
37 Pranesh Srinivasan 4.0 (74) 0.7 (0) 4.7   
37 srikanth 4.7 (63) 0.1 (0) 4.7   
39 Aayush 2.1 (85) 2.4 (0) 4.5   
40 Krishnan 4.2 (8) 0.0 (0) 4.2   
41 raghuram 4.1 (51) 0.0 (0) 4.1   
42 Achint 3.9 (104) 0.0 (0) 3.9   
43 Neo 3.7 (134) 0.0 (0) 3.7   
43 illusion 3.7 (36) 0.0 (0) 3.7   
45 Ramanathan 1.9 (50) 1.5 (0) 3.5   
46 sivaraman 3.3 (63) 0.0 (0) 3.3   
47 Akshayaram 1.5 (70) 1.7 (0) 3.2   
48 rishirajsurti 3.1 (78) 0.0 (0) 3.1   
49 Ichigo Kurosaki 3.0 (93) 0.0 (0) 3.0   
50 Nitin Motiani 2.7 (41) 0.2 (0) 2.9   
51 Abhijith 2.7 (73) 0.2 (0) 2.8   
52 Bharath Sivaram 2.4 (44) 0.4 (0) 2.7   
53 ajsj7598 2.6 (87) 0.0 (0) 2.6   
53 Aravind 1.3 (66) 1.4 (0) 2.6   
55 Vivek 1.4 (41) 1.2 (0) 2.5   
56 Hasit Bhatt 2.3 (32) 0.2 (0) 2.4   
57 Ninja coder 2.0 (67) 0.1 (0) 2.2   
57 Rajiv Teja 2.2 (50) 0.0 (0) 2.2   
59 Mithil 2.0 (20) 0.0 (0) 2.0   
60 Infy 1.7 (15) 0.3 (0) 1.9   
60 raja1999 1.9 (11) 0.0 (0) 1.9   
62 shivammittal99 1.8 (132) 0.0 (0) 1.8   
62 Santhosh Kumar M 1.7 (68) 0.1 (0) 1.8   
62 shubham 1.8 (32) 0.0 (0) 1.8   
62 Ajay Krishna 1.7 (30) 0.1 (0) 1.8   
66 Virat Gandhi 1.7 (50) 0.0 (0) 1.7   
66 vinit_sr7 1.7 (38) 0.0 (0) 1.7   
66 black_hole 1.7 (18) 0.0 (0) 1.7   
66 A.Guru Prakash 1.7 (17) 0.0 (0) 1.7   
70 ashwinkumar b v 1.3 (52) 0.3 (0) 1.6   
71 venketep prasad m c 1.5 (25) 0.0 (0) 1.5   
72 Abhiram g 1.4 (13) 0.0 (0) 1.4   
73 _ 1.3 (4) 0.0 (0) 1.3   
74 MK 0.6 (35) 0.6 (0) 1.2   
74 vaibhav agarwal 1.2 (19) 0.0 (0) 1.2   
76 vishwanath 1.1 (45) 0.0 (0) 1.1   
76 Hitin 1.1 (39) 0.0 (0) 1.1   
76 anuja 1.1 (29) 0.0 (0) 1.1   
79 Sujeet Gholap 0.7 (32) 0.3 (0) 1.0   
79 ranjith 1.0 (16) 0.0 (0) 1.0   
79 Bhargav 1.0 (16) 0.0 (0) 1.0   
79 RDPK 1.0 (6) 0.0 (0) 1.0   
83 sanjay 0.9 (38) 0.0 (0) 0.9   
83 AR 0.9 (19) 0.0 (0) 0.9   
83 deathblade 0.9 (5) 0.0 (0) 0.9   
86 Prahadeesh Giridharan 0.6 (39) 0.2 (0) 0.8   
86 Aravind Suresh 0.8 (22) 0.0 (0) 0.8   
86 gkavitha 0.8 (15) 0.0 (0) 0.8   
86 MEENAKSHI R 0.8 (6) 0.0 (0) 0.8   
90 klien 0.7 (30) 0.0 (0) 0.7   
90 diablo 0.6 (29) 0.2 (0) 0.7   
90 RAMNATH J 0.7 (21) 0.0 (0) 0.7   
93 jpsagarm95 0.6 (34) 0.0 (0) 0.6   
93 Tirumarai Selvan 0.6 (28) 0.0 (0) 0.6   
93 Khush 0.6 (24) 0.0 (0) 0.6   
93 OoOE 0.6 (15) 0.0 (0) 0.6   
93 Sudharshan 0.6 (15) 0.0 (0) 0.6   
93 jash 0.6 (14) 0.0 (0) 0.6   
93 Sriram V 0.6 (12) 0.0 (0) 0.6   
93 Mohit 0.6 (10) 0.0 (0) 0.6