Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IIT Delhi

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Piyush Kumar 141.4 (749) 2.1 (0) 143.5   
2 Jatin 104.3 (228) 1.7 (0) 105.9   
3 Devil D 62.7 (434) 8.3 (0) 71.0   
4 Nikhil Garg 68.5 (341) 1.0 (0) 69.5   
5 Rudradev Basak 50.5 (161) 0.7 (0) 51.3   
6 Tapas Jain 33.7 (120) 0.0 (0) 33.7   
7 Gagandeep Bhatia 23.4 (270) 0.1 (0) 23.5   
8 whyamievenhere 18.5 (135) 0.0 (0) 18.5   
9 Rishit Sanmukhani 15.0 (116) 0.0 (0) 15.0   
10 hc 13.2 (259) 0.1 (0) 13.3   
11 ashishn42 11.1 (138) 0.2 (0) 11.2   
12 Abhishek pratap singh 10.6 (125) 0.0 (0) 10.6   
13 bingo 9.6 (128) 0.2 (0) 9.8   
14 Praveen Kulkarni 9.0 (167) 0.0 (0) 9.0   
14 Rahul Garg 8.6 (101) 0.4 (0) 9.0   
16 LM10 8.1 (106) 0.3 (0) 8.4   
17 Dharmendra 7.1 (99) 0.6 (0) 7.7   
18 Ankit Aggarwal 6.9 (94) 0.0 (0) 6.9   
19 Siddharth Bora 6.0 (75) 0.0 (0) 6.0   
20 Koderok 5.9 (76) 0.0 (0) 5.9   
21 amitsaharana 5.2 (72) 0.1 (0) 5.3   
22 prashant_pk 3.7 (83) 1.1 (0) 4.8   
23 Prateek Kajaria 4.4 (81) 0.0 (0) 4.4   
24 manishtanwar 4.3 (29) 0.0 (0) 4.3   
25 novice_coder 4.0 (116) 0.1 (0) 4.1   
25 tanishqg5325 4.1 (62) 0.0 (0) 4.1   
27 Rahul 3.7 (63) 0.0 (0) 3.7   
28 light 3.6 (91) 0.0 (0) 3.6   
29 Aniket 3.5 (44) 0.0 (0) 3.5   
30 Aakash 3.2 (163) 0.2 (0) 3.4   
31 Divyansh Shukla 3.3 (164) 0.0 (0) 3.3   
32 Anuj Chauhan 2.7 (33) 0.5 (0) 3.2   
33 bazinga 2.9 (85) 0.0 (0) 2.9   
34 colgate 2.8 (116) 0.0 (0) 2.8   
34 nikhil vavs 1.5 (59) 1.3 (0) 2.8   
34 Noman Ahmed Sheikh 2.8 (39) 0.0 (0) 2.8   
37 Devansh Dalal 2.6 (16) 0.0 (0) 2.6   
38 Hafeezul Rahman 2.4 (124) 0.0 (0) 2.4   
38 turing 2.4 (29) 0.0 (0) 2.4   
40 pgupta 2.3 (11) 0.0 (0) 2.3   
41 Nitin Kumar 2.0 (32) 0.0 (0) 2.0   
42 codaku 1.8 (48) 0.0 (0) 1.8   
42 Devashish Tyagi 1.8 (22) 0.0 (0) 1.8   
44 Raman Khatri 1.7 (12) 0.0 (0) 1.7   
45 amartyaamp 1.6 (73) 0.0 (0) 1.6   
46 bumblebee 1.5 (31) 0.0 (0) 1.5   
46 Ankit 1.5 (26) 0.0 (0) 1.5   
48 rack 1.4 (108) 0.0 (0) 1.4   
48 amie919 1.3 (31) 0.0 (0) 1.4   
50 draconian 1.3 (63) 0.0 (0) 1.3   
50 ra 1.3 (19) 0.0 (0) 1.3   
52 cando 1.2 (39) 0.0 (0) 1.2   
53 Soumen Basu 1.1 (38) 0.0 (0) 1.1   
54 Shubham Rawat 1.0 (24) 0.0 (0) 1.0   
54 Kunal Singhal 1.0 (17) 0.0 (0) 1.0   
56 Nikhil Gupta 0.9 (14) 0.0 (0) 0.9   
56 anonymous 0.9 (9) 0.0 (0) 0.9   
58 Arshdeep Singh 0.8 (66) 0.0 (0) 0.8   
58 Raja 0.8 (6) 0.0 (0) 0.8   
60 Anagh Prasad 0.7 (61) 0.0 (0) 0.7   
60 Mayank Rajoria 0.7 (59) 0.0 (0) 0.7   
62 Dhruvang 0.6 (57) 0.0 (0) 0.6   
62 Anunay Arunav 0.6 (49) 0.0 (0) 0.6   
62 Arpan91 0.6 (15) 0.0 (0) 0.6   
62 iSourabh 0.6 (1) 0.0 (0) 0.6   
66 Sayantan Saha 0.5 (24) 0.0 (0) 0.5   
66 prakhariitd 0.4 (21) 0.1 (0) 0.5   
66 Anmol Sood 0.5 (20) 0.0 (0) 0.5   
66 Aditya Swaroop 0.5 (16) 0.0 (0) 0.5   
66 Ashwin Kumar 0.4 (16) 0.1 (0) 0.5   
66 Hardy 0.5 (15) 0.0 (0) 0.5   
66 akshay_12001 0.5 (15) 0.0 (0) 0.5   
66 suman0261 0.5 (12) 0.0 (0) 0.5   
66 realmofchaos 0.5 (6) 0.0 (0) 0.5   
66 pradeep saini 0.5 (6) 0.0 (0) 0.5   
66 neo4104 0.5 (3) 0.0 (0) 0.5   
77 Saaki 0.4 (44) 0.0 (0) 0.4   
77 Himanshu Gangwar 0.4 (13) 0.0 (0) 0.4   
77 Akki 0.4 (12) 0.0 (0) 0.4   
77 duffer 0.4 (10) 0.0 (0) 0.4   
77 kaushi_217 0.4 (9) 0.0 (0) 0.4   
77 Siva 0.4 (6) 0.0 (0) 0.4   
77 SY 0.4 (5) 0.0 (0) 0.4   
77 V 0.4 (3) 0.0 (0) 0.4   
85 singhalankush 0.3 (50) 0.0 (0) 0.3   
85 NPC 0.3 (44) 0.0 (0) 0.3   
85 Yash Kumar Bansal 0.3 (18) 0.0 (0) 0.3   
85 mave 0.3 (13) 0.0 (0) 0.3   
85 ankit rohilla 0.3 (9) 0.0 (0) 0.3   
85 Abhinav 0.3 (6) 0.0 (0) 0.3   
85 Gautam Kanwar 0.3 (3) 0.0 (0) 0.3   
85 bulbasaur 0.3 (1) 0.0 (0) 0.3   
93 Akshay Bhat 0.2 (35) 0.0 (0) 0.2   
93 dhruvalways 0.2 (32) 0.0 (0) 0.2   
93 jai 0.2 (30) 0.0 (0) 0.2   
93 Pushpak Anil Athawale 0.2 (30) 0.0 (0) 0.2   
93 saket 0.2 (18) 0.0 (0) 0.2   
93 Hari Gopal Rastogi 0.1 (15) 0.1 (0) 0.2   
93 Anshul 0.2 (12) 0.0 (0) 0.2   
93 happy2332 0.1 (10) 0.1 (0) 0.2