Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: NIT Warangal

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 visleck 88.5 (270) 0.2 (0) 88.6   
2 nitish rao 46.2 (205) 5.8 (0) 52.0   
3 Arun Banala 40.5 (89) 2.5 (0) 43.0   
4 rohith 31.4 (239) 0.7 (0) 32.2   
5 Shan 23.4 (143) 1.2 (0) 24.6   
6 Srinath Venigandla 19.4 (57) 0.8 (0) 20.2   
7 itachi_uciha 16.1 (137) 0.0 (0) 16.1   
8 DuM!3 !3rA!N a.k.a Sury^ 15.5 (134) 0.4 (0) 15.8   
9 Vinish Reddy 12.9 (177) 0.0 (0) 12.9   
10 vinod10 10.5 (130) 0.0 (0) 10.5   
11 nikhil30 9.4 (94) 0.0 (0) 9.4   
12 shuvojit 7.4 (142) 1.1 (0) 8.5   
13 sayantan ghosh 7.7 (145) 0.4 (0) 8.1   
14 Aniket Marlapalle 7.6 (79) 0.0 (0) 7.6   
15 Naresh Malviya 7.5 (88) 0.0 (0) 7.5   
16 AS 7.2 (94) 0.0 (0) 7.2   
17 anil yalavarthi 6.7 (44) 0.0 (0) 6.7   
18 Neeladree Choudhury 6.4 (117) 0.0 (0) 6.5   
19 utkarsh111 6.2 (208) 0.0 (0) 6.2   
19 Mohan Kumar Singh 5.8 (61) 0.4 (0) 6.2   
21 Rishabh Sharma 5.6 (122) 0.4 (0) 6.1   
22 mercury 5.3 (96) 0.5 (0) 5.7   
23 Scorpio 4.7 (121) 0.7 (0) 5.4   
24 kepler 5.0 (141) 0.2 (0) 5.2   
25 yashwanthvasa 4.6 (150) 0.2 (0) 4.8   
26 manjunath 4.5 (65) 0.0 (0) 4.5   
27 sunriser 4.4 (22) 0.0 (0) 4.4   
28 Krishna Kommanapalli 4.3 (131) 0.0 (0) 4.3   
29 Sai Sri Harsha 3.8 (78) 0.0 (0) 3.8   
30 Ramesh Kumar 3.7 (28) 0.0 (0) 3.7   
31 Pradeep Borado 3.4 (91) 0.1 (0) 3.6   
32 amit_gh 3.5 (36) 0.0 (0) 3.5   
33 pkc 3.3 (56) 0.0 (0) 3.3   
34 Saket Kothari 2.9 (92) 0.0 (0) 2.9   
35 msd_007 2.7 (125) 0.0 (0) 2.8   
36 Abhinav 2.7 (9) 0.0 (0) 2.7   
37 Shishiram 2.6 (74) 0.0 (0) 2.6   
37 aravind katkuri 2.6 (47) 0.0 (0) 2.6   
39 BaadShah 2.5 (132) 0.0 (0) 2.5   
40 ACid 2.0 (27) 0.3 (0) 2.3   
40 Shubham 2.3 (24) 0.0 (0) 2.3   
42 Vijay Vishwakarma 2.1 (64) 0.0 (0) 2.1   
42 adi 2.1 (21) 0.0 (0) 2.1   
44 srujan 1.9 (71) 0.0 (0) 1.9   
44 Harsh Shah 1.9 (49) 0.0 (0) 1.9   
46 Mrityunjay Shukla 1.7 (36) 0.0 (0) 1.7   
46 rachana 1.7 (18) 0.0 (0) 1.7   
46 shishir chaurasia 1.7 (18) 0.0 (0) 1.7   
49 aman9 1.6 (52) 0.0 (0) 1.6   
50 Pratish Gupta 1.4 (28) 0.0 (0) 1.4   
51 tan_ishq 1.2 (101) 0.1 (0) 1.2   
51 Sonesh Shukla 1.0 (44) 0.2 (0) 1.2   
53 Micky 1.0 (42) 0.1 (0) 1.0   
53 brooklyn 1.0 (18) 0.0 (0) 1.0   
53 Sanskar Gupta 0.0 (6) 1.0 (0) 1.0   
56 crazy anirudh 0.9 (34) 0.0 (0) 0.9   
56 funtimer 0.9 (14) 0.0 (0) 0.9   
58 Gajendra Khatri 0.7 (61) 0.0 (0) 0.7   
58 kvsk 0.7 (58) 0.1 (0) 0.7   
58 Devamanyu Hazarika 0.7 (23) 0.0 (0) 0.7   
58 Rams 0.7 (10) 0.0 (0) 0.7   
58 chotu 0.7 (7) 0.0 (0) 0.7   
58 sg101 0.7 (3) 0.0 (0) 0.7   
64 raVan 0.4 (42) 0.2 (0) 0.6   
64 Ashish Ranjan 0.6 (39) 0.0 (0) 0.6   
64 soubhik_m 0.6 (31) 0.0 (0) 0.6   
64 niks2010 0.4 (30) 0.2 (0) 0.6   
68 Rishav Paul 0.5 (46) 0.0 (0) 0.5   
68 Avinash Yadav 0.1 (24) 0.4 (0) 0.5   
68 Rajeev Kumar 0.5 (24) 0.0 (0) 0.5   
68 prasad 0.5 (14) 0.0 (0) 0.5   
68 Bitch Hunter 0.5 (10) 0.0 (0) 0.5   
68 Ajay Batta 0.5 (9) 0.0 (0) 0.5   
68 rajeshnadal 0.4 (6) 0.1 (0) 0.5   
68 CH.ASHWINI 0.1 (5) 0.5 (0) 0.5   
76 sonu 0.4 (38) 0.0 (0) 0.4   
76 Khilan Unadkat 0.4 (28) 0.0 (0) 0.4   
76 Aniruddha Bala 0.4 (26) 0.0 (0) 0.4   
76 Chaitanya 0.3 (22) 0.1 (0) 0.4   
76 venki 0.4 (7) 0.0 (0) 0.4   
76 Saladi Satish 0.4 (3) 0.0 (0) 0.4   
76 Shubham Maheshwari 0.4 (1) 0.0 (0) 0.4   
83 kk01 0.3 (30) 0.0 (0) 0.3   
83 Jeet 0.3 (8) 0.0 (0) 0.3   
83 Jain 0.3 (7) 0.0 (0) 0.3   
83 Gopi Krishna 0.0 (5) 0.3 (0) 0.3   
87 rameshkonatala 0.2 (34) 0.0 (0) 0.2   
87 Kaushal Pranav B 0.2 (33) 0.0 (0) 0.2   
87 Saikiran 0.2 (28) 0.0 (0) 0.2   
87 kamlesh 0.2 (25) 0.0 (0) 0.2   
87 Captain India 0.2 (19) 0.0 (0) 0.2   
87 Mano 0.1 (17) 0.2 (0) 0.2   
87 Shubhi Saxena 0.2 (14) 0.0 (0) 0.2   
87 mohan kumar 0.1 (10) 0.1 (0) 0.2   
87 Kaushik 0.2 (9) 0.0 (0) 0.2   
87 kaynite 0.2 (9) 0.0 (0) 0.2   
87 arko 0.2 (7) 0.0 (0) 0.2   
87 ensconce 0.2 (7) 0.0 (0) 0.2   
87 Nitin Kamboj 0.0 (5) 0.2 (0) 0.2   
100 tepi 0.1 (23) 0.0 (0) 0.1