Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IIT JODHPUR

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 indra_malav 34.6 (200) 1.6 (0) 36.1   
2 Wolverine_99 35.2 (102) 0.0 (0) 35.2   
3 Pranav 29.4 (97) 0.4 (0) 29.8   
4 VIVEK DWIVEDI 23.0 (171) 0.0 (0) 23.1   
5 Anugrah Shukla 19.2 (183) 0.0 (0) 19.2   
6 Avenger 12.0 (43) 0.0 (0) 12.0   
7 PC 11.3 (200) 0.1 (0) 11.5   
8 PrinceVegeta 11.1 (65) 0.2 (0) 11.2   
9 Sanjeev Kumar 10.8 (149) 0.0 (0) 10.8   
10 NIKHIL SRIVASTAVA 10.7 (165) 0.0 (0) 10.7   
11 ^_^ 10.2 (131) 0.0 (0) 10.2   
12 Aakash Hasija 9.5 (170) 0.0 (0) 9.5   
13 vijay kumar paliwal 7.8 (280) 0.0 (0) 7.8   
14 shivam 6.6 (129) 0.0 (0) 6.6   
15 pankaj bhardwaj 5.7 (94) 0.0 (0) 5.7   
16 Meet 5.5 (63) 0.0 (0) 5.5   
17 tasteless_wine 5.1 (62) 0.0 (0) 5.1   
18 Abhishek Kumar 5.0 (37) 0.0 (0) 5.0   
19 bharat 4.9 (23) 0.0 (0) 4.9   
20 Aseem 4.6 (50) 0.1 (0) 4.7   
21 Aman Singh 4.3 (36) 0.0 (0) 4.3   
22 Divyansh 4.0 (179) 0.0 (0) 4.0   
22 lee_cooper1 3.7 (62) 0.4 (0) 4.0   
22 Jarvis 3.9 (36) 0.1 (0) 4.0   
25 umair 3.8 (127) 0.0 (0) 3.8   
25 AKASH MISHRA 3.8 (93) 0.0 (0) 3.8   
27 Avan 3.6 (101) 0.0 (0) 3.6   
27 moon_gazer 3.5 (41) 0.0 (0) 3.6   
29 Kishan 3.3 (57) 0.1 (0) 3.5   
30 ANKIT JAIN 3.4 (183) 0.0 (0) 3.4   
30 rashmi 3.4 (94) 0.0 (0) 3.4   
32 Jinank Jain 3.2 (58) 0.0 (0) 3.2   
33 Revti Raman Singh 2.5 (58) 0.4 (0) 2.9   
34 akash 2.2 (73) 0.4 (0) 2.6   
35 nishu 2.4 (154) 0.0 (0) 2.4   
35 vaibhav jain 2.4 (129) 0.0 (0) 2.4   
37 Srijan 2.3 (10) 0.0 (0) 2.3   
38 singh 1.9 (46) 0.0 (0) 1.9   
39 AMIT JAIN 1.8 (53) 0.0 (0) 1.8   
40 aman 1.7 (87) 0.0 (0) 1.7   
40 monu 1.7 (81) 0.0 (0) 1.7   
40 pushpinder001 1.7 (39) 0.0 (0) 1.7   
43 Anant 1.6 (14) 0.0 (0) 1.6   
44 Rohan_Saraf 1.3 (68) 0.0 (0) 1.3   
45 AKASH 1.2 (102) 0.0 (0) 1.2   
46 ragnarok 1.1 (50) 0.0 (0) 1.1   
47 akshit 1.0 (28) 0.0 (0) 1.0   
47 shreyas 1.0 (24) 0.0 (0) 1.0   
47 palak samaiya 1.0 (23) 0.0 (0) 1.0   
50 Rohan Khanna 0.8 (41) 0.0 (0) 0.8   
50 Shubham 0.7 (37) 0.0 (0) 0.8   
52 OneSubmissionMan 0.7 (29) 0.0 (0) 0.7   
52 ravindra saini 0.7 (15) 0.0 (0) 0.7   
52 rishu 0.7 (14) 0.0 (0) 0.7   
55 Mini 0.5 (59) 0.0 (0) 0.5   
56 Abhishek 0.4 (41) 0.0 (0) 0.4   
56 Anshul 0.4 (34) 0.0 (0) 0.4   
56 Riteek 0.4 (16) 0.0 (0) 0.4   
56 priyankamasne11 0.4 (7) 0.0 (0) 0.4   
56 shiv 0.4 (6) 0.0 (0) 0.4   
56 storm 0.4 (6) 0.0 (0) 0.4   
56 Archil 0.4 (6) 0.0 (0) 0.4   
56 abhinav_rai 0.4 (4) 0.0 (0) 0.4   
64 Abhi_shek_ 0.3 (47) 0.0 (0) 0.3   
64 vibhu 0.3 (34) 0.0 (0) 0.3   
64 mayank23 0.3 (27) 0.0 (0) 0.3   
64 jitu 0.3 (18) 0.0 (0) 0.3   
64 vinay 0.3 (16) 0.0 (0) 0.3   
64 nishchay 0.3 (14) 0.0 (0) 0.3   
64 Praneeth A S 0.3 (8) 0.0 (0) 0.3   
64 G0l 0.3 (7) 0.0 (0) 0.3   
64 Shubh 0.3 (5) 0.0 (0) 0.3   
73 Mohit 0.2 (28) 0.0 (0) 0.2   
73 Sahil Kharb 0.1 (26) 0.1 (0) 0.2   
73 Honey 0.2 (21) 0.0 (0) 0.2   
73 praveen 0.1 (21) 0.1 (0) 0.2   
73 ajeet_ujjwal 0.0 (12) 0.1 (0) 0.2   
73 Deven Bhooshan 0.2 (9) 0.0 (0) 0.2   
73 Ashu 0.2 (8) 0.0 (0) 0.2   
80 babel 0.1 (28) 0.0 (0) 0.1   
80 SHIVAM 0.1 (24) 0.0 (0) 0.1   
80 thefurry 0.1 (21) 0.0 (0) 0.1   
80 dev 0.1 (20) 0.0 (0) 0.1   
80 kammy 0.1 (18) 0.0 (0) 0.1   
80 K 0.1 (18) 0.0 (0) 0.1   
80 a_lonewarrior 0.1 (11) 0.0 (0) 0.1   
80 rajat 0.1 (10) 0.0 (0) 0.1   
80 ghost 0.1 (8) 0.0 (0) 0.1   
80 bunt's 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
80 sahil 0.1 (6) 0.0 (0) 0.1   
80 kt_reddy 0.0 (6) 0.0 (0) 0.1   
80 Anurag 0.1 (6) 0.0 (0) 0.1   
80 shubh 0.1 (3) 0.0 (0) 0.1   
80 dharma 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
95 pratik 0.0 (12) 0.0 (0) 0.0   
95 CB 0.0 (11) 0.0 (0) 0.0   
95 Hitesh 0.0 (10) 0.0 (0) 0.0   
95 red_coder 0.0 (8) 0.0 (0) 0.0   
95 karteekpv77 0.0 (7) 0.0 (0) 0.0   
95 himanshu dhankhar 0.0 (7) 0.0 (0) 0.0