Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IET Lucknow

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 17 Sonu Verma 41.6 (261) 1.3 (0) 42.9   
2 17m@ik 27.8 (159) 0.0 (0) 27.8   
3 17 Aadarsh 25.2 (153) 0.2 (0) 25.4   
4 Dk 23.5 (123) 0.1 (0) 23.6   
5 17vishalsingh 22.7 (174) 0.2 (0) 23.0   
6 Avenger18 21.0 (129) 0.0 (0) 21.0   
7 [17Prashant_Singh] 19.2 (121) 0.8 (0) 20.0   
8 17 Prateek verma 18.9 (211) 0.5 (0) 19.5   
9 You can't see me!! 19.0 (145) 0.0 (0) 19.1   
10 Shubhendra Singh 17.2 (121) 1.0 (0) 18.2   
11 printf("18 Shadan"); 17.8 (163) 0.0 (0) 17.8   
12 17 Diksha 17.2 (142) 0.2 (0) 17.4   
13 17sanjana 17.1 (181) 0.2 (0) 17.2   
14 Soul 々Aman 16.8 (122) 0.2 (0) 17.1   
15 17susheel 16.8 (143) 0.2 (0) 17.0   
16 18kokil 14.8 (148) 0.0 (0) 14.8   
17 17Trishala 14.5 (188) 0.1 (0) 14.6   
17 18navin 14.3 (109) 0.4 (0) 14.6   
17 Kush 14.6 (94) 0.0 (0) 14.6   
20 17 Vishal Katiyar 13.4 (135) 0.3 (0) 13.6   
21 18ANSH 13.5 (124) 0.0 (0) 13.5   
22 16Abhishek Krishna 12.5 (191) 0.8 (0) 13.3   
23 DHEERAJ MAURYA 13.1 (111) 0.1 (0) 13.1   
24 phimanshu_2000 12.8 (106) 0.0 (0) 12.8   
25 titan 11.7 (85) 0.0 (0) 11.7   
26 18prabhav 11.5 (99) 0.0 (0) 11.6   
27 18yashraj 11.4 (106) 0.1 (0) 11.5   
28 17aditi shreya 11.4 (143) 0.0 (0) 11.4   
29 17namratagupta 11.1 (149) 0.0 (0) 11.2   
30 16 Piyush Mittal 10.8 (178) 0.3 (0) 11.0   
31 Govind gupta 10.7 (144) 0.2 (0) 10.9   
31 17 safura 10.8 (120) 0.0 (0) 10.9   
33 pprockys 10.6 (103) 0.0 (0) 10.6   
33 18prateeksha 10.6 (101) 0.0 (0) 10.6   
35 17_vershabiswas 10.4 (108) 0.1 (0) 10.5   
36 16 Aman Agarwal 10.2 (178) 0.0 (0) 10.3   
37 Shashank Gupta 10.2 (109) 0.0 (0) 10.2   
37 18Shubham 10.2 (91) 0.0 (0) 10.2   
39 Priyanshu 10.1 (107) 0.0 (0) 10.1   
40 18dafooser 9.9 (88) 0.1 (0) 9.9   
41 18AakritiAgarwal 9.3 (81) 0.0 (0) 9.3   
42 18shivam 9.0 (102) 0.0 (0) 9.0   
43 18anant 8.7 (80) 0.1 (0) 8.9   
44 18sonalisingh 8.8 (96) 0.0 (0) 8.8   
45 Tushar Verma 8.2 (170) 0.4 (0) 8.6   
46 16 Mayank Soni 8.4 (131) 0.1 (0) 8.5   
47 16 Lakshya 6.5 (121) 1.8 (0) 8.3   
48 18anshikayadav 8.2 (92) 0.0 (0) 8.2   
49 Anshika17 7.9 (105) 0.0 (0) 7.9   
50 17piyush 7.8 (108) 0.0 (0) 7.8   
51 17Sanyam 7.2 (110) 0.3 (0) 7.5   
51 18ashutosh 7.5 (91) 0.0 (0) 7.5   
53 @Ravindra 7.4 (66) 0.0 (0) 7.4   
54 18 Abhishek Singh 7.2 (64) 0.0 (0) 7.2   
55 H¥DRA|DYNAMO 7.0 (80) 0.1 (0) 7.1   
55 Ankit 6.0 (71) 1.1 (0) 7.1   
57 17aanchal 6.8 (106) 0.0 (0) 6.8   
57 18poonam 6.8 (92) 0.0 (0) 6.8   
59 16 Sachin Sharma 6.3 (120) 0.2 (0) 6.5   
60 16 Shreyanshi Singh Distwar 6.3 (123) 0.2 (0) 6.4   
60 17pawan 6.1 (106) 0.3 (0) 6.4   
60 18 Shubhankar Saxena 6.3 (76) 0.0 (0) 6.4   
63 16 Shubham Kumar 6.0 (98) 0.3 (0) 6.3   
64 TUSHAR GIRI_18 6.2 (74) 0.0 (0) 6.2   
65 prashu2 5.9 (112) 0.2 (0) 6.1   
66 18anshika 6.0 (80) 0.0 (0) 6.0   
67 PRAGYAVYAS16 5.6 (114) 0.2 (0) 5.8   
67 18himanshu 5.8 (74) 0.0 (0) 5.8   
69 Anant Raman 5.7 (97) 0.0 (0) 5.7   
69 Cipher 5.7 (65) 0.0 (0) 5.7   
71 18mohdshaan 5.5 (53) 0.0 (0) 5.5   
72 18raunak 5.4 (66) 0.0 (0) 5.4   
73 Amit Kumar 1.2 (50) 4.1 (0) 5.3   
73 18_Jagesh_Soni 5.3 (44) 0.0 (0) 5.3   
75 18astha 5.2 (55) 0.0 (0) 5.2   
76 16 Jagriti Singh 4.8 (84) 0.2 (0) 5.0   
76 18deependra 5.0 (73) 0.0 (0) 5.0   
78 16 Kumar Gaurav Singh 4.9 (78) 0.0 (0) 4.9   
78 18sandeep 4.9 (72) 0.0 (0) 4.9   
80 Shashank Chaudhary 4.7 (132) 0.0 (0) 4.7   
80 16 AADITYA 3.9 (73) 0.7 (0) 4.7   
82 18vaibhav 4.6 (62) 0.0 (0) 4.6   
82 prakhar_018 4.6 (49) 0.0 (0) 4.6   
84 Divya Prakash Yadav 3.6 (101) 0.6 (0) 4.2   
84 18ANURAG 4.1 (51) 0.1 (0) 4.2   
86 18 Utkarsh 4.0 (48) 0.1 (0) 4.1   
86 abhi 4.1 (35) 0.0 (0) 4.1   
88 18 Shivam 4.0 (48) 0.0 (0) 4.0   
88 18kushal 4.0 (44) 0.0 (0) 4.0   
90 s_singh 3.9 (101) 0.0 (0) 3.9   
90 18ayush 3.9 (51) 0.0 (0) 3.9   
92 16 Krishna Meerendra 3.4 (73) 0.4 (0) 3.8   
92 18priyaadarsh 3.7 (57) 0.1 (0) 3.8   
94 Shivang Bansal 3.7 (107) 0.0 (0) 3.7   
94 18riyansh 3.6 (60) 0.0 (0) 3.7   
96 16 Aaditya Vikram 3.2 (97) 0.4 (0) 3.6   
96 16 Arimardan 3.6 (71) 0.0 (0) 3.6   
96 17 vipul 3.3 (43) 0.3 (0) 3.6   
99 Abhishek Pandey 3.2 (63) 0.3 (0) 3.5   
99 18yashikatyagi 3.5 (55) 0.0 (0) 3.5