Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: MNNIT, Allahabad

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Amulya Gaur 71.6 (469) 0.0 (0) 71.6   
2 Nishant Gupta 61.6 (526) 4.1 (0) 65.7   
3 Mayank Garg 57.2 (433) 0.1 (0) 57.2   
4 PubLic_AvenGeR 53.5 (429) 2.5 (0) 56.0   
5 P != NP 54.1 (233) 0.5 (0) 54.6   
6 Nipun Poddar 44.1 (347) 6.2 (0) 50.3   
7 Arpit Uppal 46.8 (435) 2.3 (0) 49.1   
8 Abhinandan Agarwal 48.4 (452) 0.1 (0) 48.4   
9 khitk9738 32.6 (81) 13.8 (1) 46.4   
10 Pranshul Agarwal 37.1 (393) 7.7 (0) 44.8   
11 raunakrocks 43.2 (363) 1.4 (0) 44.5   
12 Prof_Utonium_ಉಮೆಶ್ 36.9 (190) 0.0 (0) 36.9   
13 Abhimanyu 27.8 (462) 4.4 (1) 32.2   
14 Jitendra 28.7 (269) 2.4 (0) 31.1   
15 skyyyy 29.6 (274) 0.2 (0) 29.9   
16 Raman Shukla 26.6 (330) 3.1 (0) 29.8   
17 uday jalan 29.4 (177) 0.3 (0) 29.7   
18 NZEC 21.5 (324) 8.0 (1) 29.4   
19 ISHANI 22.8 (210) 6.2 (1) 29.0   
20 kunal keshwani 27.7 (358) 1.1 (0) 28.7   
21 Raghav 28.2 (166) 0.0 (0) 28.2   
22 well i am lagging 26.6 (296) 1.1 (0) 27.7   
23 Vikrant Singh 26.9 (412) 0.1 (0) 27.0   
24 Sonu 25.6 (260) 0.0 (0) 25.6   
25 Sumit Paroothi 24.6 (362) 0.1 (0) 24.6   
26 Priyank 16.0 (177) 6.2 (0) 22.2   
27 Anshul Goyal 19.2 (172) 2.2 (0) 21.4   
28 Apoorv Gupta 18.6 (163) 2.2 (0) 20.8   
29 chinmay0906 20.2 (291) 0.0 (0) 20.2   
30 Farhan 19.7 (323) 0.3 (0) 20.0   
31 arjav_jain 19.2 (226) 0.3 (0) 19.5   
32 LeoDaVinci 18.8 (241) 0.5 (0) 19.3   
32 Yash Archit 15.3 (238) 4.0 (0) 19.3   
32 !(loGic) 16.8 (236) 2.5 (0) 19.3   
35 Shubhransh Srivastav 19.0 (225) 0.2 (0) 19.2   
36 Rohit 16.5 (261) 2.6 (0) 19.1   
37 $OUVIK 18.9 (291) 0.2 (0) 19.0   
38 kuldeep gupta 18.5 (247) 0.4 (0) 18.9   
39 Sarthak Taneja 17.7 (315) 1.1 (0) 18.8   
39 pulkit_gulati 18.8 (299) 0.1 (0) 18.8   
41 Yashvir Singh 12.4 (157) 6.2 (1) 18.6   
42 Sandeep Kumar Singh 18.4 (263) 0.1 (0) 18.5   
43 Ritesh Srivastava 15.7 (157) 2.5 (0) 18.2   
44 underground.... 17.9 (218) 0.0 (0) 17.9   
45 verdade 16.7 (238) 1.1 (0) 17.8   
46 divakar 17.6 (267) 0.0 (0) 17.6   
46 Bumbler 17.1 (259) 0.4 (0) 17.6   
48 revenant 17.1 (242) 0.4 (0) 17.4   
49 Vaibhav Gupta 16.5 (244) 0.4 (0) 16.9   
49 VeCt0r 16.9 (231) 0.0 (0) 16.9   
51 Sankalp Raghav 10.9 (116) 5.9 (0) 16.8   
52 mk_codeit 16.5 (309) 0.2 (0) 16.7   
53 Saksham 16.5 (269) 0.0 (0) 16.5   
54 Goku 15.9 (283) 0.4 (0) 16.3   
55 abcdexter 12.5 (208) 3.7 (1) 16.2   
56 mAddy 9.5 (209) 6.4 (0) 16.0   
56 Ankit Chaudhary 14.4 (199) 1.6 (0) 16.0   
58 asymptote_ 15.1 (149) 0.5 (0) 15.6   
59 Vishal Sharma 13.7 (221) 1.7 (0) 15.4   
60 Ragini 15.1 (217) 0.1 (0) 15.3   
61 Rohit Kumar Rai 12.8 (94) 2.4 (0) 15.2   
62 spark_17 15.1 (274) 0.1 (0) 15.1   
62 free mind ;) 14.7 (242) 0.4 (0) 15.1   
64 MayankPratap 14.9 (297) 0.0 (0) 14.9   
64 Coder 14.9 (286) 0.0 (0) 14.9   
66 wolverine 14.7 (249) 0.1 (0) 14.8   
67 avisheksanvas 14.4 (196) 0.3 (0) 14.7   
67 PPGoswami 14.1 (138) 0.6 (0) 14.7   
69 anshal dwivedi 14.4 (258) 0.1 (0) 14.5   
70 APC 14.0 (194) 0.2 (0) 14.2   
70 bigBOSS 11.2 (160) 3.0 (0) 14.2   
72 Jatin Narula 13.9 (265) 0.2 (0) 14.1   
73 Radheshyam 13.4 (199) 0.6 (0) 14.0   
73 Ashish Gupta 14.0 (31) 0.0 (0) 14.0   
75 hambooda 13.9 (107) 0.0 (0) 13.9   
76 thelonecoder 13.6 (298) 0.0 (0) 13.6   
77 ACE 12.5 (235) 0.5 (0) 13.1   
77 ~ 10.5 (212) 2.7 (0) 13.1   
79 return007 11.2 (200) 1.7 (0) 12.9   
79 spoj 11.8 (184) 1.1 (0) 12.9   
79 utkarsh 12.8 (139) 0.1 (0) 12.9   
82 Pranye Mawai 12.8 (182) 0.0 (0) 12.8   
82 divyansh 12.8 (111) 0.0 (0) 12.8   
84 ABHIJEET 12.7 (210) 0.1 (0) 12.7   
85 Aditya 12.4 (256) 0.0 (0) 12.5   
86 vivek_pandit 12.1 (156) 0.1 (0) 12.2   
87 lazy_bum 11.9 (109) 0.2 (0) 12.1   
87 :_bond_: 12.1 (36) 0.0 (0) 12.1   
89 符号器 10.3 (152) 1.8 (0) 12.0   
89 utpal kumar jha 12.0 (136) 0.0 (0) 12.0   
91 Shubham Pandey 9.9 (128) 2.0 (0) 11.9   
91 cef1998 11.9 (89) 0.0 (0) 11.9   
93 fenix 11.8 (220) 0.0 (0) 11.8   
93 super human 10.9 (180) 0.9 (0) 11.8   
93 lazypro 11.8 (120) 0.0 (0) 11.8   
96 kriti 11.7 (166) 0.0 (0) 11.7   
96 Alien 8.5 (103) 3.2 (0) 11.7   
98 Atul Kumar Singh 10.6 (129) 0.9 (0) 11.5   
99 aman kansal 9.4 (184) 2.0 (0) 11.4   
100 Crazzyy 8.9 (164) 2.4 (0) 11.3