Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: NIT Durgapur

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Pranay 160.0 (898) 12.8 (0) 172.8   
2 :(){ :|: & };: 36.6 (410) 16.5 (2) 53.1   
3 Anoop Chaurasiya 31.6 (274) 0.1 (0) 31.7   
4 elita lobo 23.0 (280) 0.1 (0) 23.1   
5 Manish Agrahari 16.9 (237) 1.0 (0) 17.9   
5 mng 17.5 (209) 0.3 (0) 17.9   
7 Aayush Agarwal 17.4 (187) 0.3 (0) 17.7   
8 anuj 14.8 (233) 1.0 (0) 15.9   
9 Rana Saha 13.7 (202) 2.0 (0) 15.6   
10 black MaMbA 12.3 (145) 1.8 (0) 14.1   
11 Durga Tiwari 12.9 (156) 0.4 (0) 13.3   
12 d_skyhawk 11.6 (168) 1.0 (0) 12.6   
13 nky_007 11.9 (297) 0.4 (0) 12.3   
14 anuj983 12.1 (173) 0.0 (0) 12.1   
15 BOKAM VINAY KUMAR 9.2 (94) 2.7 (0) 11.9   
16 Somnath Singh :D 7.6 (117) 3.5 (0) 11.2   
17 vikas 9.7 (137) 0.0 (0) 9.7   
18 Ayush Rajoria 5.8 (124) 3.1 (1) 8.9   
19 Mohit somani 5.6 (79) 3.1 (0) 8.6   
20 sushil 6.3 (98) 2.0 (0) 8.3   
21 Srinivas Iyengar 6.5 (142) 1.6 (0) 8.1   
22 Abhishek Kumar 7.9 (160) 0.0 (0) 7.9   
23 ak_1andonly 5.5 (102) 1.4 (0) 6.9   
23 ATIKANT SINGH 4.1 (50) 2.8 (0) 6.9   
25 DEEPAK KUMAR SINGH 6.4 (186) 0.1 (0) 6.5   
26 kooljais24 5.2 (113) 1.1 (0) 6.3   
26 Pranav Dixit 5.4 (95) 0.9 (0) 6.3   
28 Harsh Tibrewal 6.0 (102) 0.0 (0) 6.0   
28 Rahul Ghose 5.2 (83) 0.8 (0) 6.0   
30 mayank 5.8 (167) 0.1 (0) 5.9   
30 hasan_356 5.9 (133) 0.0 (0) 5.9   
32 SAHIL SAREEN 2.4 (68) 3.4 (1) 5.8   
33 Shailesh 5.0 (139) 0.7 (0) 5.7   
33 Charizard_X 5.4 (105) 0.3 (0) 5.7   
35 Nimit 4.4 (69) 1.3 (0) 5.6   
36 Naveen Kumar Singh 5.4 (173) 0.1 (0) 5.4   
36 SAGAR JAIN 5.3 (134) 0.1 (0) 5.4   
36 Gokul Panigrahi 1.9 (64) 3.5 (0) 5.4   
39 TylerDurden 5.3 (206) 0.0 (0) 5.3   
40 Dharmesh Ruprela 5.2 (159) 0.0 (0) 5.2   
40 saan 5.2 (142) 0.0 (0) 5.2   
42 Anish kumar dey 5.1 (61) 0.0 (0) 5.1   
43 rishup132 5.0 (129) 0.0 (0) 5.0   
43 shashankS 5.0 (128) 0.0 (0) 5.0   
43 Archit Srivastava 4.7 (116) 0.3 (0) 5.0   
46 Pragnya Sagar Choudhury 4.2 (119) 0.5 (0) 4.7   
47 Somdip Sen 4.3 (84) 0.3 (0) 4.6   
47 anand_13696 4.6 (72) 0.0 (0) 4.6   
49 Swapnil Sonawane 4.1 (97) 0.2 (0) 4.4   
50 Ankit jain 3.3 (94) 1.0 (0) 4.3   
51 saanc 4.2 (159) 0.0 (0) 4.2   
52 Tushar Ghosh 3.7 (70) 0.3 (0) 4.1   
53 Himansu Rathi 3.2 (83) 0.8 (0) 4.0   
54 trump 3.8 (165) 0.0 (0) 3.9   
55 Raushan Kumar 3.5 (61) 0.3 (0) 3.8   
55 sumit gupta 3.6 (49) 0.2 (0) 3.8   
57 techkrish 3.6 (28) 0.1 (0) 3.7   
57 Raunak Singha 3.7 (27) 0.0 (0) 3.7   
59 rishi_07 3.3 (145) 0.2 (0) 3.6   
59 shubh 3.6 (112) 0.0 (0) 3.6   
59 Gourab Taparia 3.4 (92) 0.3 (0) 3.6   
59 Naims 3.4 (83) 0.2 (0) 3.6   
63 Meraj Ahmed 3.4 (103) 0.1 (0) 3.5   
63 rajatag12 3.5 (25) 0.0 (0) 3.5   
65 Arka Roy 3.3 (187) 0.0 (0) 3.3   
66 saurabh 3.1 (129) 0.2 (0) 3.2   
66 preda2or 3.2 (128) 0.0 (0) 3.2   
66 gtm 3.0 (72) 0.2 (0) 3.2   
66 longloop 3.1 (59) 0.1 (0) 3.2   
66 Spectre 3.2 (57) 0.0 (0) 3.2   
71 Joyjit Choudhury 3.1 (178) 0.0 (0) 3.1   
71 manish 3.0 (92) 0.1 (0) 3.1   
71 Puja 3.1 (20) 0.0 (0) 3.1   
74 MANPREET SINGH 3.0 (89) 0.0 (0) 3.0   
74 Atri Roy 3.0 (50) 0.0 (0) 3.0   
76 half_volley 2.8 (30) 0.0 (0) 2.8   
77 @matcha 2.7 (54) 0.0 (0) 2.7   
78 Rohit 2.6 (159) 0.0 (0) 2.6   
79 vikas_nitd 2.5 (83) 0.0 (0) 2.5   
79 Shouvik Roy 2.0 (75) 0.5 (0) 2.5   
79 Ankur Rastogi 1.6 (64) 0.9 (0) 2.5   
79 nikhil agarwal 2.2 (55) 0.2 (0) 2.5   
79 Vinit Verma 1.5 (54) 1.0 (0) 2.5   
84 verdu sanjay 2.4 (99) 0.0 (0) 2.4   
84 kuldeep yadav 2.4 (55) 0.0 (0) 2.4   
86 Ashish Mehta 2.1 (70) 0.2 (0) 2.3   
86 Anibrata Saha 2.3 (29) 0.0 (0) 2.3   
88 jr_aman 0.2 (28) 1.9 (0) 2.1   
89 avinash 1.4 (107) 0.4 (0) 1.9   
89 N_k 1.9 (89) 0.0 (0) 1.9   
89 Maru 1.9 (80) 0.0 (0) 1.9   
89 NAVNEET GUPTA 1.7 (71) 0.2 (0) 1.9   
89 prasoon singh 1.4 (67) 0.5 (0) 1.9   
89 Subhadeep 1.9 (41) 0.0 (0) 1.9   
95 Shrey Sharma 1.8 (110) 0.0 (0) 1.8   
95 Bejgum Raviteja 1.7 (86) 0.1 (0) 1.8   
95 chetangarg1102 1.8 (80) 0.0 (0) 1.8   
95 diksha 1.8 (76) 0.0 (0) 1.8   
95 Supratim 1.5 (68) 0.3 (0) 1.8   
95 arkro 0.6 (51) 1.2 (0) 1.8