Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: maulana azad national institute of technology

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 rainy jain 117.0 (609) 8.0 (1) 125.0   
2 crystal_crystal 66.0 (339) 0.0 (0) 66.0   
3 thecodekaiser 29.8 (253) 2.5 (0) 32.3   
4 Shyam 24.9 (105) 2.8 (0) 27.7   
5 Shubham Prasad 19.6 (42) 2.6 (0) 22.2   
6 pk 18.8 (224) 2.7 (0) 21.5   
7 ... .-- .- .--. -. .. .-.. 15.0 (12) 4.4 (0) 19.4   
8 Mohit Godwani 12.1 (125) 1.1 (0) 13.2   
9 Rohit 11.2 (179) 0.1 (0) 11.3   
10 Venom 10.6 (151) 0.4 (0) 11.0   
11 sonveer2012 9.1 (91) 0.0 (0) 9.2   
12 krahul1996 9.0 (118) 0.1 (0) 9.1   
13 Rahul 7.6 (135) 1.1 (0) 8.7   
13 Pranay Ranjan 8.6 (110) 0.1 (0) 8.7   
15 Spartan 8.2 (143) 0.0 (0) 8.2   
16 maddman 6.8 (97) 0.0 (0) 6.8   
17 KK 4.6 (85) 1.8 (0) 6.4   
18 ಶ್ರೀಶ ಪ್ರಭು ಕೆ 5.6 (54) 0.6 (0) 6.2   
19 i'm awesome :D 5.7 (96) 0.0 (0) 5.7   
20 pinki 1.2 (96) 4.3 (0) 5.5   
21 sdsaini 4.9 (87) 0.0 (0) 4.9   
22 FREAK ;) 4.0 (52) 0.6 (0) 4.6   
23 SATPAL 4.5 (129) 0.0 (0) 4.5   
24 Shweta Gupta 4.4 (73) 0.0 (0) 4.4   
25 tanishk 4.3 (209) 0.0 (0) 4.3   
25 Anti_Mage 4.3 (42) 0.0 (0) 4.3   
27 Anand 3.9 (123) 0.1 (0) 4.0   
27 akki744 3.9 (53) 0.1 (0) 4.0   
29 Rachit 2.1 (110) 1.8 (0) 3.9   
30 PuliceneMercenary 3.8 (50) 0.1 (0) 3.8   
31 Her 3.6 (146) 0.0 (0) 3.6   
32 Adnan Khan 3.3 (110) 0.0 (0) 3.3   
33 manish sadhwani 3.2 (51) 0.0 (0) 3.2   
34 KUNAL NIKAM 2.3 (57) 0.7 (0) 3.1   
35 tsgoals 3.0 (172) 0.0 (0) 3.0   
35 Vishal 2.7 (123) 0.3 (0) 3.0   
37 Abhishek 2.6 (89) 0.2 (0) 2.8   
37 tyler_durden 1.1 (82) 1.7 (0) 2.8   
37 Shashikant Mishra 0.2 (22) 2.6 (0) 2.8   
40 Ayushi Srivastava 2.0 (81) 0.7 (0) 2.7   
40 prakhar 2.7 (71) 0.0 (0) 2.7   
40 rokkersk 2.7 (48) 0.0 (0) 2.7   
43 midnight_geek 2.6 (68) 0.0 (0) 2.6   
44 prasun_goyal 2.4 (114) 0.0 (0) 2.4   
45 rahul2907 2.3 (55) 0.0 (0) 2.3   
45 ASHU 2.3 (45) 0.0 (0) 2.3   
47 skcdrhkr 2.0 (111) 0.0 (0) 2.0   
47 leem2714 0.5 (33) 1.5 (0) 2.0   
49 shivendra panicker 1.8 (44) 0.0 (0) 1.8   
49 DJ 0.4 (38) 1.4 (0) 1.8   
51 RISHABH 1.7 (47) 0.0 (0) 1.7   
52 DHEERAJ SINGH 0.9 (9) 0.6 (0) 1.5   
53 Tushar Amrit 1.2 (19) 0.2 (0) 1.4   
54 Nadeem Ahamed 1.3 (45) 0.0 (0) 1.3   
54 MD AKBAR 1.2 (22) 0.1 (0) 1.3   
54 Tanay Khemani 1.3 (22) 0.0 (0) 1.3   
54 ATUL GAVLE 1.3 (17) 0.0 (0) 1.3   
54 jagdish chaudhary 0.0 (0) 1.3 (0) 1.3   
59 spectrum 1.2 (99) 0.0 (0) 1.2   
59 Shubham Jain 1.1 (75) 0.1 (0) 1.2   
59 SURBHI KABRA 0.7 (60) 0.5 (0) 1.2   
59 Anup 1.2 (22) 0.0 (0) 1.2   
59 pr3datorx 1.2 (16) 0.0 (0) 1.2   
59 SWAPNIL GAVLE 1.2 (16) 0.0 (0) 1.2   
65 vicky 1.1 (72) 0.1 (0) 1.1   
65 hardy 1.1 (61) 0.0 (0) 1.1   
65 anuj gupta 1.1 (26) 0.0 (0) 1.1   
68 PurvaBaradia 1.0 (28) 0.0 (0) 1.0   
68 vijay modi 0.0 (12) 0.9 (0) 1.0   
70 Jaiwardhan Swarnakar 0.7 (38) 0.2 (0) 0.9   
70 shubham sinha 0.9 (20) 0.0 (0) 0.9   
70 mardala 0.9 (18) 0.0 (0) 0.9   
70 rkmathanya 0.9 (14) 0.0 (0) 0.9   
74 DevD 0.8 (52) 0.0 (0) 0.8   
75 Harsh 0.7 (64) 0.0 (0) 0.7   
75 Anshul Jain 0.7 (16) 0.0 (0) 0.7   
75 vj 0.7 (16) 0.0 (0) 0.7   
78 Dhruv Raj Singh Rathore 0.6 (72) 0.0 (0) 0.6   
78 NAVIN YADAV 0.6 (46) 0.0 (0) 0.6   
78 kk rathor 0.5 (40) 0.0 (0) 0.6   
78 jvik 0.6 (24) 0.0 (0) 0.6   
78 Ayush kedia 0.6 (22) 0.0 (0) 0.6   
78 saumyadeep Tarafdar 0.4 (19) 0.2 (0) 0.6   
78 NinjaCoder 0.6 (18) 0.0 (0) 0.6   
85 Abhishek Kannojia 0.4 (40) 0.1 (0) 0.5   
85 Arpit 0.5 (27) 0.0 (0) 0.5   
85 SunnySideUp 0.1 (24) 0.4 (0) 0.5   
85 bahubali 0.5 (23) 0.0 (0) 0.5   
85 Sharad Kejriwal 0.5 (20) 0.0 (0) 0.5   
90 sourabh 0.4 (23) 0.0 (0) 0.4   
90 Sid 0.1 (18) 0.4 (0) 0.4   
90 Monkey D. Luffy 0.4 (17) 0.0 (0) 0.4   
90 ana_viv5968 0.4 (15) 0.0 (0) 0.4   
90 Aman Jain 0.4 (12) 0.0 (0) 0.4   
90 apsy 0.4 (11) 0.0 (0) 0.4   
96 king 0.3 (42) 0.0 (0) 0.3   
96 neeraj chaurasia 0.2 (34) 0.0 (0) 0.3   
96 coolji 0.3 (31) 0.0 (0) 0.3   
96 swapnil ingale 0.3 (27) 0.0 (0) 0.3   
96 VRITI MATHUR 0.3 (26) 0.0 (0) 0.3