Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IIT-BHU VARANASI

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 NIK 51.9 (311) 12.8 (0) 64.7   
2 Uttam Kanodia 55.7 (401) 0.7 (0) 56.5   
3 Piyush Kapoor 50.1 (343) 0.7 (0) 50.8   
4 Gurpreet Singh 46.2 (323) 1.2 (0) 47.4   
5 Rupesh Naina 35.6 (351) 0.7 (0) 36.3   
6 fR0DDY 29.8 (196) 2.5 (0) 32.3   
7 sriankit 27.1 (258) 2.5 (0) 29.6   
8 Aseem Kumar 27.0 (186) 0.1 (0) 27.1   
9 akb 26.5 (228) 0.2 (0) 26.7   
10 dungeon_master 25.2 (364) 1.2 (0) 26.4   
11 hamza007 24.8 (313) 0.1 (0) 24.9   
12 praran26 22.2 (302) 0.9 (0) 23.2   
12 Isha Singhal 23.2 (297) 0.0 (0) 23.2   
14 Ankit 22.3 (135) 0.1 (0) 22.4   
15 Srijan Khare 18.6 (204) 1.5 (0) 20.1   
16 mkrjn99 19.5 (136) 0.0 (0) 19.5   
17 shade_1 19.0 (173) 0.1 (0) 19.1   
18 FoolForCS 17.5 (130) 0.0 (0) 17.5   
19 Subrat Singh 16.2 (143) 0.4 (0) 16.5   
20 aditya prakash 16.2 (229) 0.2 (0) 16.4   
21 Umang Goel 16.2 (160) 0.0 (0) 16.2   
22 Jaswanth 15.0 (250) 0.2 (0) 15.2   
23 Daksh Taparia 12.0 (94) 0.1 (0) 12.2   
23 Ankit Shukla 12.1 (68) 0.0 (0) 12.2   
25 Ayush Kedia 12.0 (170) 0.1 (0) 12.1   
26 ayush sharma 11.9 (145) 0.0 (0) 11.9   
27 napster 10.3 (188) 1.2 (0) 11.5   
28 Archangel 11.4 (144) 0.0 (0) 11.4   
28 anku 9.1 (63) 2.3 (0) 11.4   
30 Praneeth Reddy 10.5 (131) 0.5 (0) 11.1   
31 Gaurav Tiwari 10.3 (137) 0.4 (0) 10.6   
32 Sai Charan Movva 9.9 (141) 0.5 (0) 10.4   
33 abhishek kumar 9.6 (72) 0.1 (0) 9.7   
34 Shivam Anand 8.7 (243) 0.2 (0) 8.9   
34 Ruffnek 8.8 (173) 0.2 (0) 8.9   
36 Priyank Goyal 5.4 (86) 3.4 (0) 8.8   
37 dejucoder 7.6 (89) 0.2 (0) 7.7   
38 Gourav Arora 5.6 (96) 2.0 (0) 7.6   
39 uncle 5.4 (91) 2.0 (0) 7.4   
40 Saket Tomer 6.8 (105) 0.3 (0) 7.1   
41 sahil gupta 5.9 (79) 0.7 (0) 6.6   
42 jagjit 6.5 (168) 0.0 (0) 6.5   
43 siddharth tiwari 5.6 (158) 0.2 (0) 5.8   
44 govind agarwal 4.1 (86) 1.2 (0) 5.3   
45 theChosenOne 4.7 (67) 0.3 (0) 5.1   
46 Aditya Kapoor 4.7 (57) 0.0 (0) 4.7   
46 Prasoon Varshney 3.6 (36) 1.1 (0) 4.7   
48 Mayank Aharwar 3.1 (140) 1.5 (0) 4.6   
49 dark_n8 4.3 (56) 0.0 (0) 4.3   
50 raghvendra 4.1 (168) 0.0 (0) 4.1   
50 StrYk3r 4.1 (60) 0.0 (0) 4.1   
52 Aviral Jain 2.6 (52) 1.4 (0) 4.0   
53 saurabhrathi12 3.8 (192) 0.0 (0) 3.8   
53 Utkarsh Kumar 3.8 (47) 0.0 (0) 3.8   
55 Apoorv Agarwal 3.2 (74) 0.0 (0) 3.3   
56 Harpreet singh 2.9 (90) 0.2 (0) 3.1   
56 pritesh11 3.1 (75) 0.0 (0) 3.1   
58 Karan Siwach 3.0 (41) 0.0 (0) 3.0   
58 arpit 3.0 (39) 0.0 (0) 3.0   
58 Loading... 2.4 (35) 0.6 (0) 3.0   
61 Harshit Agarwal 2.6 (64) 0.3 (0) 2.9   
61 KD 2.7 (47) 0.2 (0) 2.9   
63 Trishla Sancheti 2.5 (78) 0.3 (0) 2.8   
64 compile_error 2.7 (104) 0.0 (0) 2.7   
65 Shashank Vashistha 2.6 (95) 0.0 (0) 2.6   
66 Vaibhav Agrawal 2.1 (64) 0.3 (0) 2.4   
66 Avi Somani 2.4 (58) 0.0 (0) 2.4   
68 Ankush Sharma 2.2 (30) 0.0 (0) 2.2   
68 Kaju 1.5 (28) 0.6 (0) 2.2   
70 Amit Shekhar 2.0 (13) 0.0 (0) 2.0   
71 kumar ankit 1.9 (51) 0.0 (0) 1.9   
72 Sahil Thakur 1.8 (113) 0.0 (0) 1.8   
72 anant_dadu 1.8 (71) 0.0 (0) 1.8   
72 Ravish Khatri 1.4 (67) 0.3 (0) 1.8   
72 VIVEK GARG 1.8 (66) 0.0 (0) 1.8   
72 RAHUL VERMA 1.8 (40) 0.0 (0) 1.8   
77 Siddarth jindal 1.6 (71) 0.1 (0) 1.7   
77 user 1.7 (71) 0.0 (0) 1.7   
77 pratik 1.7 (55) 0.0 (0) 1.7   
77 Vikrant 1.7 (48) 0.0 (0) 1.7   
77 Uttam Kanodia 1.7 (12) 0.0 (0) 1.7   
82 Spaceman Spiff 1.6 (65) 0.0 (0) 1.6   
82 Nishant Kumar 1.5 (65) 0.1 (0) 1.6   
84 Ultimate_Muscle 1.2 (35) 0.2 (0) 1.4   
84 SIGSEGV 1.4 (34) 0.0 (0) 1.4   
84 Surbhi Agrawal 1.0 (31) 0.3 (0) 1.4   
84 Shalabh Vidyarthi 1.4 (29) 0.0 (0) 1.4   
84 monty 1.4 (15) 0.0 (0) 1.4   
84 gautam 1.4 (12) 0.0 (0) 1.4   
90 Adi 1.3 (35) 0.0 (0) 1.3   
90 azuri 1.3 (14) 0.0 (0) 1.3   
92 Shashank kumar 1.2 (79) 0.0 (0) 1.2   
92 samiksha 1.2 (37) 0.0 (0) 1.2   
92 Himanshu 1.2 (36) 0.0 (0) 1.2   
92 Ishank Arora 1.2 (23) 0.0 (0) 1.2   
92 coolkps 1.2 (10) 0.0 (0) 1.2   
97 Deepanshu 1.1 (66) 0.1 (0) 1.1   
97 jyoti singh 1.1 (56) 0.0 (0) 1.1   
97 RZ 1.1 (55) 0.0 (0) 1.1   
97 SS_44 0.6 (37) 0.6 (0) 1.1