Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Madras Institute of Technology, Chennai

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 panipuri8 43.6 (410) 0.2 (0) 43.8   
2 vikraman 22.8 (275) 0.5 (0) 23.3   
3 vb 19.5 (298) 0.2 (0) 19.8   
4 Abishek 16.7 (209) 0.1 (0) 16.8   
5 Chandra Sekar 12.3 (215) 3.7 (0) 16.0   
6 O2 15.4 (152) 0.0 (0) 15.4   
7 Po 10.8 (198) 4.4 (0) 15.2   
8 [[soup_boy]] 11.2 (136) 1.9 (0) 13.2   
9 kamalesh 11.0 (228) 1.2 (0) 12.1   
9 sri 11.8 (200) 0.3 (0) 12.1   
11 mala da.... annamala 9.7 (185) 1.9 (0) 11.6   
12 santhosh 11.5 (155) 0.0 (0) 11.5   
13 Sharavana guru 4.8 (105) 6.4 (0) 11.3   
14 GAP 7.1 (87) 4.0 (0) 11.2   
15 libra 8.9 (155) 1.2 (0) 10.0   
16 karthik_kamal 8.5 (179) 1.2 (0) 9.8   
17 Radhika 6.7 (144) 1.6 (0) 8.3   
18 ArunAr 7.9 (150) 0.2 (0) 8.1   
19 aswin 7.9 (60) 0.0 (0) 7.9   
20 CSpirit 7.8 (67) 0.0 (0) 7.8   
21 vincent Dass 6.1 (125) 1.0 (0) 7.1   
22 Prabakaran 6.5 (100) 0.2 (0) 6.7   
23 jiglipufff 5.5 (163) 1.0 (0) 6.5   
24 killerz 3.4 (111) 2.8 (0) 6.2   
24 karthikeyan 5.6 (105) 0.6 (0) 6.2   
26 Arun Lakshman 4.8 (109) 1.0 (0) 5.8   
27 rockdude 3.5 (94) 2.0 (0) 5.5   
27 B.R.ARVIND 2.1 (71) 3.4 (0) 5.5   
29 Ashok 4.0 (101) 1.4 (0) 5.4   
30 ~~Descifrador~~ 3.9 (125) 1.1 (0) 5.0   
30 gowthamv441 5.0 (67) 0.0 (0) 5.0   
32 Blam 4.4 (115) 0.2 (0) 4.6   
33 RAMAKRISHNAN.K 4.1 (134) 0.4 (0) 4.5   
34 Iyer 4.3 (81) 0.0 (0) 4.3   
34 R.VIGNESH 4.3 (80) 0.0 (0) 4.3   
36 ramaravind 1.9 (73) 2.1 (0) 4.0   
37 Mouli 3.0 (69) 0.9 (0) 3.9   
38 learner 3.8 (71) 0.0 (0) 3.8   
39 Mathan Kumar 3.2 (99) 0.4 (0) 3.6   
39 abcde 1.2 (43) 2.5 (0) 3.6   
41 Raja CSE 3.3 (46) 0.1 (0) 3.4   
42 New_Bullet 1.4 (64) 1.9 (0) 3.3   
42 SG_08 3.3 (37) 0.0 (0) 3.3   
44 Prasath 3.1 (93) 0.1 (0) 3.2   
44 vishwa_sskm 3.2 (71) 0.0 (0) 3.2   
46 ARUNA 3.0 (120) 0.1 (0) 3.1   
46 Hemant Prasath 3.1 (64) 0.0 (0) 3.1   
46 Rajesh V 2.9 (62) 0.2 (0) 3.1   
49 Raghu 1.9 (42) 1.2 (0) 3.0   
50 sas_al 2.9 (84) 0.0 (0) 2.9   
50 Desires 2.9 (77) 0.0 (0) 2.9   
52 karthik 2.7 (84) 0.1 (0) 2.8   
53 Street funker 2.4 (57) 0.1 (0) 2.6   
54 ram 1.8 (33) 0.7 (0) 2.5   
55 R.PRASANNA VENKATESH 2.2 (86) 0.2 (0) 2.4   
55 Venkat 2.4 (71) 0.0 (0) 2.4   
55 guruji 2.2 (51) 0.2 (0) 2.4   
55 deepak 2.4 (38) 0.0 (0) 2.4   
59 no_one 2.3 (34) 0.0 (0) 2.3   
60 inefficient_monk 2.2 (82) 0.0 (0) 2.2   
60 arun kumar 2.2 (68) 0.0 (0) 2.2   
60 Bharath 1.6 (62) 0.6 (0) 2.2   
63 aravind_r 2.1 (65) 0.0 (0) 2.1   
63 thalaivar 2.1 (22) 0.0 (0) 2.1   
65 Kaushik Ramachandran 1.8 (91) 0.0 (0) 1.8   
65 venkatesh 0.9 (37) 0.9 (0) 1.8   
65 Ramkumar 1.8 (26) 0.0 (0) 1.8   
68 A.Rajkumar 1.7 (84) 0.0 (0) 1.7   
68 Navin G V 1.7 (78) 0.0 (0) 1.7   
68 kc.krithika 1.7 (50) 0.0 (0) 1.7   
71 Lucifer 1.4 (42) 0.3 (0) 1.6   
71 !~$#XxX#$~! 1.5 (31) 0.1 (0) 1.6   
71 sivagurunathan 1.6 (25) 0.0 (0) 1.6   
74 Rajesh Kumar A 1.2 (66) 0.4 (0) 1.5   
74 aravind 1.5 (52) 0.0 (0) 1.5   
76 bavadhariny 1.3 (69) 0.1 (0) 1.4   
76 Akshaya 1.4 (60) 0.0 (0) 1.4   
76 Janani 1.3 (56) 0.2 (0) 1.4   
76 Vcode 1.4 (51) 0.0 (0) 1.4   
80 Hemachandar Ravi 1.2 (53) 0.0 (0) 1.2   
81 SID 1.1 (64) 0.0 (0) 1.1   
81 எமன் 1.0 (59) 0.1 (0) 1.1   
81 TZR 1.0 (50) 0.1 (0) 1.1   
81 vaishnavi 0.5 (42) 0.6 (0) 1.1   
85 aarthi 0.9 (65) 0.1 (0) 1.0   
85 Dinesh Kumar Chinnasamy 0.7 (51) 0.3 (0) 1.0   
85 Harish Mohan 1.0 (51) 0.0 (0) 1.0   
85 THE UNDERTAKER 1.0 (51) 0.0 (0) 1.0   
85 devilcoder 1.0 (43) 0.0 (0) 1.0   
85 Melvin Jose 0.5 (16) 0.6 (0) 1.0   
91 gokul 0.9 (60) 0.0 (0) 0.9   
91 Jashwant 0.3 (26) 0.6 (0) 0.9   
93 Mallikuniqk 0.8 (38) 0.0 (0) 0.8   
93 solos 0.4 (31) 0.5 (0) 0.8   
93 King 0.8 (21) 0.0 (0) 0.8   
93 O B 0.2 (20) 0.7 (0) 0.8   
93 aarthi 0.1 (13) 0.7 (0) 0.8   
98 Maplesian 0.6 (43) 0.1 (0) 0.7   
98 Seetharam Sundaram 0.7 (38) 0.0 (0) 0.7   
98 siva 0.5 (26) 0.2 (0) 0.7