Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: ABV IIITM Gwalior

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 kumar.s6 107.6 (681) 5.6 (0) 113.2   
2 ||zone 95.0 (487) 2.4 (0) 97.5   
3 Divyanshu Ranjan 85.1 (532) 0.6 (0) 85.7   
4 Rajesh Kumar 50.0 (464) 3.2 (0) 53.2   
5 aqfaridi 48.6 (464) 0.2 (0) 48.8   
6 Himanshu Srivastava 37.6 (334) 1.2 (0) 38.8   
7 Anant Upadhyay 30.5 (334) 0.3 (0) 30.8   
8 `Ak 30.0 (371) 0.5 (0) 30.5   
9 Shaily Mittal 26.9 (308) 0.8 (0) 27.7   
10 Sandesh Kumar 23.2 (256) 3.0 (0) 26.2   
11 adhikari vushesh babu 24.4 (259) 1.4 (0) 25.8   
12 (^_^) 24.2 (291) 0.3 (0) 24.4   
13 Voldemort 22.9 (252) 0.1 (0) 23.0   
14 P_Quantum 19.5 (231) 0.1 (0) 19.6   
14 sanketrai 19.6 (115) 0.0 (0) 19.6   
16 Kumar Vimal 18.5 (214) 0.4 (0) 18.9   
17 Abhinay Agrawal 15.4 (178) 0.4 (0) 15.8   
18 aki 14.9 (210) 0.2 (0) 15.1   
19 vik228 12.7 (228) 0.9 (0) 13.6   
20 SHAAN 13.1 (212) 0.2 (0) 13.3   
20 Jack Sparrow 12.9 (158) 0.4 (0) 13.3   
22 Riddhi 13.0 (191) 0.0 (0) 13.0   
23 abhishek_yadav 11.5 (210) 1.2 (0) 12.7   
24 Reena Verma 10.9 (178) 1.2 (0) 12.1   
25 sy_117 11.9 (166) 0.0 (0) 12.0   
26 xMAn 11.6 (218) 0.1 (0) 11.8   
27 Durgesh Soni 11.1 (205) 0.3 (0) 11.4   
28 Rough Coder 10.9 (173) 0.2 (0) 11.1   
29 Aniket gupta 10.7 (158) 0.1 (0) 10.8   
30 Faiz Malik 10.2 (149) 0.5 (0) 10.6   
31 Piyush 10.4 (162) 0.0 (0) 10.4   
32 Alok Sharma 10.2 (165) 0.0 (0) 10.2   
33 A 9.5 (157) 0.1 (0) 9.6   
34 J_P 9.1 (144) 0.1 (0) 9.2   
35 shashank khare 7.5 (150) 1.6 (0) 9.1   
36 Kole!! 7.0 (138) 2.1 (0) 9.0   
36 k_3 9.0 (61) 0.0 (0) 9.0   
38 Prabhat Kumar Gupta 8.1 (165) 0.7 (0) 8.8   
39 pb070 8.7 (110) 0.0 (0) 8.7   
40 rahulrv009 8.1 (147) 0.4 (0) 8.5   
40 siddharth 8.3 (104) 0.2 (0) 8.5   
42 Alok Ranjan 8.1 (153) 0.3 (0) 8.4   
43 anonymous 8.2 (154) 0.0 (0) 8.3   
43 Vars 8.3 (146) 0.0 (0) 8.3   
45 Shubham Shukla 8.0 (152) 0.2 (0) 8.2   
45 Runtime Error 7.8 (98) 0.4 (0) 8.2   
47 shizuka!!! 8.0 (166) 0.0 (0) 8.0   
47 Thunderbird 8.0 (35) 0.0 (0) 8.0   
49 nhs 7.8 (146) 0.1 (0) 7.8   
50 Ujjawal Dixit 7.2 (158) 0.4 (0) 7.6   
50 looper 7.4 (103) 0.2 (0) 7.6   
52 ViKku 7.2 (139) 0.2 (0) 7.5   
53 dark passenger 5.7 (115) 1.7 (0) 7.4   
53 drfgthyjuikjhgftrd 7.4 (76) 0.0 (0) 7.4   
55 thegeniushead 7.3 (49) 0.0 (0) 7.3   
56 Ashutosh jindal 6.0 (133) 1.1 (0) 7.1   
56 sandeep kataria 7.0 (105) 0.0 (0) 7.1   
58 ANSHUL JAIN 7.0 (123) 0.0 (0) 7.0   
58 Ankita 7.0 (83) 0.0 (0) 7.0   
60 Rahul Yadav 6.9 (135) 0.0 (0) 6.9   
61 PDG 6.5 (140) 0.3 (0) 6.8   
61 Nidhi Kesarwani 6.8 (135) 0.0 (0) 6.8   
61 Anshul 6.7 (102) 0.1 (0) 6.8   
64 yashu 5.4 (85) 1.2 (0) 6.6   
65 The Mundane Programmer 6.1 (129) 0.4 (0) 6.5   
66 CAs 6.4 (161) 0.0 (0) 6.4   
66 rathor ashu 5.7 (116) 0.7 (0) 6.4   
68 secret 6.3 (154) 0.0 (0) 6.3   
69 SwitchBoard 6.2 (136) 0.0 (0) 6.2   
70 Ankur Singh 6.0 (168) 0.0 (0) 6.0   
70 SrGrace 6.0 (67) 0.0 (0) 6.0   
72 pradhuman 5.7 (128) 0.0 (0) 5.7   
72 oggy 5.7 (75) 0.0 (0) 5.7   
74 Aman Kasliwal 5.4 (76) 0.2 (0) 5.6   
75 raj_0jaiswal 5.5 (142) 0.0 (0) 5.5   
75 kaushal yadav 5.3 (86) 0.2 (0) 5.5   
77 dkp 5.4 (130) 0.1 (0) 5.4   
77 ---@@@---- 4.6 (109) 0.7 (0) 5.4   
79 bujji 5.3 (144) 0.0 (0) 5.3   
80 Prakash 5.0 (126) 0.2 (0) 5.2   
81 Someone 5.1 (121) 0.0 (0) 5.1   
81 Avneet 4.9 (113) 0.2 (0) 5.1   
83 wickedGOD 4.5 (43) 0.4 (0) 4.9   
83 Vito 4.9 (25) 0.0 (0) 4.9   
85 AsMaNjAs 3.4 (63) 1.3 (0) 4.7   
86 monera 4.6 (132) 0.0 (0) 4.6   
86 Rudra 4.5 (111) 0.1 (0) 4.6   
86 Yogendra Singh 4.6 (103) 0.1 (0) 4.6   
89 UTKARSH GOEL 4.5 (102) 0.0 (0) 4.5   
89 chowmean 3.7 (96) 0.9 (0) 4.5   
91 ............... 4.4 (76) 0.1 (0) 4.4   
92 || तपस् || 4.3 (104) 0.0 (0) 4.3   
92 Master 2.5 (75) 1.9 (0) 4.3   
94 ProtectoR 4.2 (89) 0.0 (0) 4.2   
94 ankit 4.2 (88) 0.0 (0) 4.2   
94 sudoBug 4.2 (17) 0.0 (0) 4.2   
97 KVS Prashanth 3.9 (136) 0.1 (0) 4.1   
97 [bitthal] 3.9 (92) 0.2 (0) 4.1   
97 sunshine 4.1 (60) 0.0 (0) 4.1   
100 512_I 0.9 (26) 3.0 (0) 3.9