Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: BITS Pilani, Goa

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Suraj D 141.8 (677) 0.8 (0) 142.7   
2 Aman Gupta 81.0 (401) 1.1 (0) 82.0   
3 K S Dharanish 51.1 (258) 4.6 (0) 55.6   
4 Manukranth 51.9 (323) 1.0 (0) 52.9   
5 Kevin Sebastian 34.3 (367) 3.2 (0) 37.5   
6 Dinesh 30.8 (230) 5.5 (0) 36.3   
7 Sameer Goyal 35.6 (242) 0.1 (0) 35.7   
8 Anshul Gupta 34.9 (190) 0.0 (0) 34.9   
9 vb30 32.3 (321) 0.8 (0) 33.1   
10 humble_coder 25.2 (215) 3.9 (1) 29.2   
11 atulshanbhag 26.8 (240) 1.8 (0) 28.5   
12 Anand Mishra 26.7 (257) 0.1 (0) 26.8   
13 Anubhav Gupta 23.5 (399) 2.3 (0) 25.8   
14 vipul 24.4 (240) 0.0 (0) 24.4   
15 Romal Thoppilan 22.9 (212) 1.4 (0) 24.3   
16 Abhishek Kadian 22.0 (174) 0.0 (0) 22.0   
17 Rishabh Sharma 21.0 (198) 0.2 (0) 21.2   
18 -_- 20.6 (223) 0.0 (0) 20.6   
19 rahul singal 20.1 (132) 0.0 (0) 20.1   
20 N Hari Prasad 17.1 (216) 0.6 (0) 17.7   
21 vivek kishore 16.8 (203) 0.0 (0) 16.8   
22 himanshu jain 12.7 (215) 3.8 (0) 16.4   
23 Nitin Gangahar 16.0 (193) 0.0 (0) 16.0   
24 errorcode15 14.1 (218) 1.1 (0) 15.2   
25 Manish 14.5 (98) 0.5 (0) 14.9   
26 Rishab Kalra 14.4 (165) 0.0 (0) 14.4   
27 Abhishek Modi 12.1 (75) 2.1 (0) 14.2   
28 mindfuk 13.5 (158) 0.7 (0) 14.1   
29 surayans tiwari 11.4 (281) 2.0 (0) 13.4   
30 singer 12.6 (144) 0.1 (0) 12.7   
31 lite_coder 12.4 (135) 0.1 (0) 12.5   
32 Sunny Prakash Sachanandani 11.6 (112) 0.0 (0) 11.6   
33 Hasil Sharma 11.1 (210) 0.0 (0) 11.1   
34 Kevin201 9.6 (164) 0.0 (0) 9.6   
35 Termvader 9.2 (77) 0.1 (0) 9.3   
36 Girish Rathi 8.9 (117) 0.0 (0) 8.9   
37 Jashan Goyal 8.5 (97) 0.0 (0) 8.5   
38 Swarnim 6.9 (98) 1.5 (0) 8.4   
39 Sumit Khanna 8.1 (91) 0.1 (0) 8.2   
40 Sidharth Chaturvedi 7.9 (56) 0.0 (0) 7.9   
41 Akshit Bhatia 7.8 (139) 0.0 (0) 7.8   
42 rohan maheshwari 7.5 (59) 0.0 (0) 7.5   
43 thewatch 7.1 (134) 0.0 (0) 7.1   
43 rafiki93 7.1 (93) 0.0 (0) 7.1   
43 Apurv Singhal 6.9 (66) 0.2 (0) 7.1   
46 Sourabh Bansal 6.7 (118) 0.1 (0) 6.8   
47 Varun Nitish 6.5 (74) 0.1 (0) 6.7   
48 maheshwar 6.3 (104) 0.2 (0) 6.6   
49 Ednha 6.3 (65) 0.1 (0) 6.5   
50 Raghav Jajodia 5.4 (137) 0.8 (0) 6.2   
51 Ashwin Menon 5.2 (140) 0.9 (0) 6.1   
52 Katta VidyaSagar 4.9 (92) 1.0 (0) 5.9   
53 Komal 5.8 (204) 0.0 (0) 5.8   
54 Raghav Dilip Mundhada 5.7 (68) 0.0 (0) 5.7   
55 Punit Singh Koura 5.2 (109) 0.2 (0) 5.4   
55 srikanth reddy 4.6 (103) 0.8 (0) 5.4   
57 Amit Gupta 5.3 (105) 0.0 (0) 5.3   
57 Karan Bavishi 4.5 (62) 0.8 (0) 5.3   
59 nitin suri 4.2 (109) 0.9 (0) 5.1   
60 Mahaboob Ali 4.0 (89) 0.8 (0) 4.8   
60 Jayant Dalmia 1.7 (46) 3.1 (0) 4.8   
62 Ankit Sambyal 4.7 (75) 0.0 (0) 4.7   
63 nikhil 4.3 (109) 0.2 (0) 4.6   
63 kushagra gupta 4.6 (56) 0.0 (0) 4.6   
65 Ameya Sinha 4.5 (152) 0.0 (0) 4.5   
65 Mendel 4.0 (74) 0.5 (0) 4.5   
67 Shobhit Trehan 4.0 (86) 0.4 (0) 4.4   
67 SHUBHAM GUPTA 2.7 (72) 1.7 (0) 4.4   
69 skinnypete 4.3 (120) 0.0 (0) 4.3   
69 ravi teja 0.6 (21) 3.7 (0) 4.3   
71 pvsharsha 3.8 (43) 0.3 (0) 4.2   
72 kshitij gupta 3.6 (105) 0.6 (0) 4.1   
73 abhigupta4 4.0 (176) 0.0 (0) 4.0   
74 aman garg 3.4 (96) 0.5 (0) 3.9   
74 Abhinav Agarwal 0.2 (17) 3.7 (1) 3.9   
76 darky1 3.6 (101) 0.1 (0) 3.7   
76 Varun Rajeev 3.2 (69) 0.5 (0) 3.7   
76 Praseem Banzal 3.7 (53) 0.0 (0) 3.7   
79 nOOb 3.6 (106) 0.0 (0) 3.6   
79 Rishabh Mehrotra 3.6 (81) 0.0 (0) 3.6   
79 Navneet Yadav 0.6 (22) 3.0 (0) 3.6   
82 Akshay Damle 3.5 (146) 0.0 (0) 3.5   
82 Divyansh Khanna 3.5 (73) 0.0 (0) 3.5   
82 hyades 2.5 (47) 1.0 (0) 3.5   
82 Hariharan 3.2 (40) 0.4 (0) 3.5   
82 Kitty 3.3 (28) 0.2 (0) 3.5   
87 manjunath 3.0 (53) 0.3 (0) 3.3   
87 Deepak Gopinath 1.8 (33) 1.5 (0) 3.3   
89 auror 3.2 (69) 0.0 (0) 3.2   
89 abhinav 3.2 (56) 0.0 (0) 3.2   
91 Dhruv Suri 3.1 (52) 0.1 (0) 3.1   
91 sunny2112 3.0 (32) 0.1 (0) 3.1   
91 dp 3.1 (8) 0.0 (0) 3.1   
94 Adrak 3.0 (51) 0.0 (0) 3.0   
94 Vishal 2.9 (46) 0.1 (0) 3.0   
94 Rohit Pathak 3.0 (25) 0.0 (0) 3.0   
97 aniiket 2.9 (82) 0.0 (0) 2.9   
97 Prakhar Agarwal 1.9 (80) 1.0 (0) 2.9   
97 shashank mishra 2.8 (65) 0.0 (0) 2.9   
97 Tushar Agrawal 2.5 (53) 0.4 (0) 2.9